| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Zatrudniając obcokrajowca w Polsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę, jakiego kraju jest on obywatelem. W zakresie możliwości podejmowania pracy w Polsce uprzywilejowani są obywatele Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodnym przepływie osób, którzy w większości przypadków mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.

III. Pracownicy z państw sąsiadujących z Polską
W Polsce bez zezwolenia można zatrudniać osoby posiadające obywatelstwo państw graniczących z Polską. W przypadku państw - sąsiadów, które nie są członkami Unii Europejskiej, praca bez zezwolenia może trwać do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zauważmy, że nie chodzi tutaj o rok kalendarzowy, ale o 12 miesięcy liczone od dnia rozpoczęcia pracy. Nie występuje tu ograniczenie co do prac, jakie osoba ta może wykonywać, dlatego można jej zlecić każdą pracę, byleby tylko mieściła się we wskazanych granicach czasowych.

Warunkiem jest otrzymanie przez daną osobę oświadczenia o zamiarze powierzenia jej wykonywania pracy od podmiotu zamierzającego zatrudnić tę osobę. Oświadczenie musi być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego to oświadczenie.

Rejestracja jest bezpłatna. Zarejestrowane w PUP oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy w Polsce.

IV. Karta Polaka
Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę są zwolnieni cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka. Jest to dokument, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

• wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

• w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji prowadzącej działalność w zakresie pomocy osobom narodowości polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

• wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Uzbekistanu, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z państw byłego ZSRR. Dokument ten może być także przyznany osobie będącej obywatelem jednego z tych państw, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (DzU z 2004 r. nr 53, poz. 532 ze zm.).

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


V. Warunki zatrudnienia cudzoziemca
Przy zatrudnianiu cudzoziemca w Polsce pojawiają się wątpliwości, w jakim języku sporządzić jego umowę o pracę oraz jak określić jego wynagrodzenie. Zasadą jest, że w obrocie prawnym na terytorium Polski dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim. Aby język polski był językiem obowiązującym przy zawieraniu umów, muszą być jednak spełnione 2 warunki:
• stosunek pracy ma być wykonywany na terenie Polski,
• osoba mająca wykonywać pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by umowa z obcokrajowcem została sporządzona w dwóch językach, tj. w polskim i np. w ojczystym zatrudnionej osoby. Jednak wersja obcojęzyczna będzie tylko tłumaczeniem umowy, a nie równorzędnym dokumentem.

Zatrudniając na podstawie stosunku pracy osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego nie możemy „oszczędzać” na wynagrodzeniu. Osoba ta w pełni będzie podlegać polskim przepisom prawa pracy, czyli m.in. musi otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej czy w godzinach nadliczbowych. Obejmują ją też w pełni polskie przepisy prawa pracy, np. przepisy o czasie pracy oraz dotyczące bhp.


Marek Rotkiewicz
specjalista ds. zatrudnienia

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK