| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Umowa leasingu przysparza przedsiębiorcom wiele problemów, o czym świadczy duża liczba spraw, które trafiają na wokandę sądową. Problemy wynikają z ogólnych warunków umów, które stawiają leasingobiorcę w niekorzystnej sytuacji, pozwalając np. na proste rozwiązanie umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu. W przewodniku wskazujemy elementy kontraktu, chroniące przedsiębiorcę oraz możliwe pułapki związane z zawarciem i wykonywaniem tej umowy.

Naruszenia umowy przez korzystającego
 
Jak stanowi art. 70910 k.c., bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy. Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza swe obowiązki albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910 k.c., finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy jest uzależnione od spełnienia trzech przesłanek:
- korzystający musi naruszyć swe obowiązki (np. wynikające z art. 70910 k.c.),
- konieczne jest pisemne upomnienie sporządzone przez finansującego,
- konieczne jest ponowne naruszenie obowiązków z art. 7097 par. 1 k.c. (utrzymywanie rzeczy w należytym stanie i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą) i art. 7099 k.c. (używanie rzeczy w sposób określony w umowie); w sytuacjach z art. 70910 k.c. wystarczy zaś samo nieusunięcie zmian dokonanych z naruszeniem tego przepisu.
WAŻNE
Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W razie naruszenia tego obowiązku finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia
Co do zapłaty rat, to korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Różnica między odstąpieniem od umowy a jej wypowiedzeniem polega na tym, że odstąpienie ma skutek całkowicie niweczący umowę, a zatem jest ona traktowana tak jakby nigdy nie została zawarta. Wypowiedzenie z kolei ma skutki tylko na przyszłość, tzn. w mocy pozostają poczynione uzgodnienia umowne i rozliczeń ze stronami dokonuje się na dzień wypowiedzenia bez konieczności sięgania wstecz - do dnia zawarcia umowy. Wskazany dodatkowy termin powinien być terminem rozsądnym, a zatem umożliwiał rzeczywistą spłatę zadłużenia.
W razie wypowiedzenia leasingu przez finansującego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.
PRZYKŁAD
OPÓŹNIENIE Z ZAPŁATĄ RATY
Wspólnicy spółki cywilnej podpisali z finansującym spółką z o.o. umowę leasingu maszyny drukarskiej z dwumiesięczną płatnością rat (pierwsza rata miała termin wymagalności 10 lutego 2008 r., kolejna 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 sierpnia i 10 października 2008 r.). Korzystający opóźnili się z zapłatą pierwszej raty i do 14 kwietnia nie wpłynęła ona na konto finansującego. Wobec braku wytłumaczenia finansujący uznał, że opóźnienie jest zawinione i wyznaczył wspólnikom 3-dniowy termin na spłatę zadłużenia pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Należy wskazać, że taki termin jest zbyt krótki i nieodpowiedni, stąd wypowiedzenie nie może odnieść pożądanego skutku.
WAŻNE
W razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego. Finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK