| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Zastosowanie umowy leasingu w obrocie handlowym

Umowa leasingu przysparza przedsiębiorcom wiele problemów, o czym świadczy duża liczba spraw, które trafiają na wokandę sądową. Problemy wynikają z ogólnych warunków umów, które stawiają leasingobiorcę w niekorzystnej sytuacji, pozwalając np. na proste rozwiązanie umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu. W przewodniku wskazujemy elementy kontraktu, chroniące przedsiębiorcę oraz możliwe pułapki związane z zawarciem i wykonywaniem tej umowy.

Reżim ochrony konsumenta wywiera wpływ zarówno na sposób kontraktowania, jak i treść umów leasingu, niejednokrotnie zawieranych przy wykorzystaniu wzorców umownych. Warto pamiętać, że związanie konsumenta wzorcem nastąpi, jeżeli wzorzec zostanie mu doręczony przed zawarciem umowy (art. 384 par. 1 i 2 k.c.). Trzeba także wiedzieć, że przepisy art. 3851-3853 k.c., dotyczące niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych), znajdą zastosowanie do umów leasingu i to także wówczas, gdy umowę zawarto bez korzystania ze wzorca.
Artykuł 3851 par. 1 k.c. ma kluczowe znaczenie dla kwalifikacji danego postanowienia umownego jako niedozwolonego. Stosownie do tego przepisu postanowienie umowy, które nie zostało z konsumentem indywidualnie uzgodnione, nie wiąże go, jeżeli kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco przy tym naruszając jego interesy. Sankcja niezwiązania nie dotyczy jednak tych postanowień, które zostały sformułowane jednoznacznie i odnoszą się do głównych świadczeń stron. Za nieuzgodnione indywidualnie mogą być uznane klauzule, na które konsument nie miał rzeczywistego wpływu. Sam podpis pod oświadczeniem, że postanowienie było przeczytane, ustalone etc. niekoniecznie może oznaczać, że zostało ono indywidualnie uzgodnione. Podobnie będzie w przypadku wyboru jednego spośród kilku brzmień przygotowanych przez finansującego. Warto też pamiętać, że indywidualne uzgodnienie ograniczy zastosowanie art. 3851 par. 1 k.c. Klauzula umowna wciąż będzie podlegać zasadom ogólnym kodeksu cywilnego. Nie jest zatem wykluczone, że roszczenie, oparte na klauzuli indywidualnie uzgodnionej, lecz abuzywnej spotka się z krytyczną oceną w świetle zasad współżycia społecznego lub właściwości stosunku leasingu (art. 5, art. 58 art. 3531 k.c.).
Ukształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami odnosi się do sprzeczności z etyką, aprobowanymi społecznie normami, regułami postępowania uczciwego. Oceny tej dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, a wpływa na nią treść umowy, okoliczności towarzyszące jej zawarciu oraz treść innych, powiązanych umów (np. umowa kredytu towarzysząca umowie leasingu). Naruszenie interesów konsumenta dotyczy nie tylko interesów ekonomicznych. Przesłanka ta obejmuje interesy konsumenta w ogóle, a te mogą doznać uszczerbku, np. wskutek nałożenia nieuzasadnionych obowiązków organizacyjnych. Przy tym konieczne jest, aby naruszenie interesów nie tylko wystąpiło, ale było rażące. W przypadku leasingu za główne świadczenia stron można uznać essentialia negoti umowy leasingu. Posiłkując się art. 7091 k.c., można do nich zaliczyć: nabycie przez finansującego, na umówionych z konsumentem warunkach, rzeczy będącej przedmiotem leasingu i wydanie jej do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, odbiór rzeczy przez konsumenta i zapłatę w ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
W świetle art. 3851 par. 1 zd. 2 k.c. postanowienia dotyczące głównych świadczeń stron, jeżeli zostały sformułowane jednoznacznie, będą wiązać konsumenta nawet wówczas, gdy godzą - i to w sposób rażący - w jego interesy. W tym przypadku ochrona konsumenta ustępuje autonomii woli stron pod warunkiem jednak, iż dana klauzula sformułowana została w sposób transparentny. Wskazówki, jakie klauzule należy traktować z ostrożnością, można odnaleźć w art. 3851 k.c. Zawiera on przykładową listę postanowień, które mogą, ale nie muszą, zostać uznane za niedozwolone. W każdym przypadku warto dokonać analizy stosowanych klauzul umownych, gdyż może ona prowadzić do wniosku, iż skorzystanie z danego postanowienia, np. wymienionego w art. 3853 k.c., wynika z natury umowy leasingu, np. co do zasady wyłączającej odpowiedzialność finansującego za wady przedmiotu leasingu.

MICHAŁ DROZDOWICZ

radca prawny, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy we Wrocławiu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK