| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Wypłata świadczenia
 
Odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w razie utraty miejsca pracy z przyczyn nieleżących po jego stronie, należy się od pracodawcy objętego przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Odprawy tej nie muszą więc wypłacać pracodawcy zatrudniający mniej pracowników.
Odprawa pieniężna z tytułu utraty miejsca pracy nie podlega ograniczeniom z uwagi na alternatywne źródła dochodu uzyskiwanego przez zwalnianego pracownika. Stanowi ona bowiem rekompensatę dla każdego pracownika, który utracił pracę z przyczyn określonych w wymienionej wyżej ustawie, niezależnie od tego, czy ma on zagwarantowany inny dochód po zwolnieniu, czy też nie.
Wysokość odprawy pieniężnej nie jest równa dla wszystkich pracowników. Z jednej strony jest ona zróżnicowana pod względem stażu zakładowego pracownika, z preferencją dłuższego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje zwolnienia, z drugiej zaś - od wysokości otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. W każdym jednak przypadku jej wysokość nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie jest to 16 890 zł.
PRZYKŁAD: ODPRAWA A UMOWY TERMINOWE
Pracodawca zamierza w maju dokonać zwolnień grupowych. Wypowiedzeniem będzie objętych dwudziestu dwóch pracowników, w tym trzech zatrudnionych na podstawie umowy zawartej na czas określony. Umowy z tymi pracownikami miały trwać do końca 2008 roku. W ramach zwolnień grupowych pracodawca może wypowiedzieć każdą umowę zawartą na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednakże pozbawiając pracownika miejsca pracy przed upływem końcowego terminu określonego w umowie z przyczyn od niego niezależnych, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu stosowaną odprawę pieniężną. W opisanym przypadku pracownicy zatrudnieni na umowach terminowych nabędą prawo do odprawy pieniężnej, tak samo jak pozostałe osoby, które utracą miejsca pracy w ramach zwolnień grupowych.
PRZYKŁAD: LIKWIDACJA STANOWISKA
Z powodu likwidacji stanowiska pracy pracodawca wypowiedział umowę o pracę kierowcy z sześcioletnim stażem pracy w swojej firmie. Prawdopodobnie w tym roku zostaną zwolnione kolejne osoby. Jeżeli pracodawca podlega przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych, a wyłącznym powodem zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracownika, musi liczyć się z koniecznością wypłaty stosownej odprawy. Oznacza to, że także w razie pojedynczego zwolnienia należy wypłacić odprawę pieniężną w wysokości zależnej od zakładowego stażu, jakim się legitymuje zwalniany pracownik. W opisanej sytuacji pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
PRZYKŁAD: ODPRAWA A INNE DOCHODY
Pracodawca w ramach zwolnień grupowych rozwiązał umowę z pracownikiem, który równolegle z zatrudnieniem prowadził działalność gospodarczą (zakład tapicerski). W zakresie uzyskania prawa do odprawy nie ma znaczenia, jaka jest sytuacja materialna zwalnianego pracownika i czy uzyskuje on dochody z innych źródeł. Dlatego też pracownik, który utracił pracę w ramach zwolnień grupowych, zachowuje prawo do tego świadczenia, nawet jeżeli w czasie zatrudnienia prowadził równolegle działalność gospodarczą na własny rachunek.
 
Odprawy emerytalne i rentowe
 
Częstym świadczeniem wypłacanym na koniec zatrudnienia jest odprawa emerytalna i rentowa. Z uwagi na jedną podstawę prawną, obie odprawy zostaną omówione łącznie. Otóż, ich celem jest ułatwienie pracownikowi przystosowania się do nowej sytuacji życiowej po ustaniu aktywności zawodowej. W istocie więc mają one charakter socjalny i zalicza się je do grupy tzw. jednorazowych świadczeń związanych z pracą.
Powszechny charakter tego świadczenia wynika z kodeksu pracy, który przyznaje prawo do minimalnej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Odprawa rentowa i emerytalna należy do tych uprawnień płacowych pracownika, których można go pozbawić jedynie wówczas, gdy istnieje normatywna przeszkoda. Ponadto przysługują one w gwarantowanej wysokości, nie niższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Nabycie prawa do odprawy rentowej i emerytalnej zależy od powstania następujących okoliczności:
- spełnienia przez pracownika warunków uprawniających do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
- ustania stosunku pracy i zmiany statusu prawnego z pracownika na osobę pobierającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
- związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
Odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje bez względu na rodzaj umowy o pracę (terminowa czy bezterminowa), niezależnie od stażu pracy u danego pracodawcy.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK