| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Grzywna albo odszkodowanie
 
Nie wydając świadectwa pracy, pracodawca musi pamiętać, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, sankcjonowane karą grzywny. Ponadto pracownik, który poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, może żądać naprawienia jej przez pracodawcę.
Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu. Pracownik nie może jednak żądać każdej kwoty, gdyż odszkodowanie limitowane jest do wysokości wynagrodzenia za sześć tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi jednocześnie podstawę do zmiany tego świadectwa.
PRZYKŁAD: WRĘCZENIE ŚWIADECTWA
Pracownik został wezwany do działu kadr, gdzie wręczono mu świadectwo pracy. Z jego treści dowiedział się, że został zwolniony z pracy za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w związku z nieprawidłowościami w sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem. Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, ale ma charakter jedynie informacyjny. Dlatego wydanie świadectwa samo w sobie nie oznacza złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca chcąc rozstać się z danym pracownikiem musi uprzednio złożyć mu oświadczenie woli, zachowując wszystkie wymogi przypisane danemu trybowi rozwiązania umowy o pracę.
PRZYKŁAD: WYDANIE NOWEGO ŚWIADECTWA
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w trybie natychmiastowym z jego winy. Pracownik odwołał się od jego decyzji, a sąd pracy uznał zastosowany tryb rozwiązania za niegodny z prawem, zasądzając na jego rzecz stosowne odszkodowanie. W sytuacji, gdy z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Nowy dokument pracownik powinien otrzymać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Poza tym pracodawca jest obowiązany, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z jego akt osobowych i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.
 
Wyrejestrowanie pracownika
 
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem na pracodawcy spoczywają również obowiązki w sferze ubezpieczeniowej. Przypomnieć bowiem należy, że zatrudnienie pracownika rodzi obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Pracownik podlega bowiem obowiązkowo tym ubezpieczeniom od dnia nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania.
Odwrotna czynność polegająca na wyrejestrowaniu pracownika wiąże się natomiast z ustaniem zatrudnienia. Pracownik, jak każdy ubezpieczony, podlega bowiem wyrejestrowaniu z ubezpieczeń, jeżeli wygasł w stosunku do niego tytuł do tych ubezpieczeń. Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany dokonać takiego zgłoszenia do ZUS w terminie siedmiu dni od daty rozwiązania umowy o pracę.
PRZYKŁAD: PONOWNE ZAREJESTROWANIE
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem na czas określony uległa rozwiązaniu 29 lutego 2008 r. Pracodawca zawarł z tym samym pracownikiem drugą umowę tym razem na czas nieokreślony począwszy od 10 marca. W opisanej sytuacji pracodawca powinien dokonać wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zawartej na czas określony, a następnie ponownie go zarejestrować od dnia nawiązania drugiej umowy, tj. od 10 marca 2008 roku. Pracodawca nie musiałby dokonać wyrejestrowania pracownika i ponownego zgłoszenia go do ubezpieczeń, gdyby bezpośrednio po pierwszej umowie, czyli bez dnia przerwy zawarł z tym samym pracownikiem kolejną umowę.
 

DANUTA KLUCZ

Gazeta Prawna Nr 57/2008 [Dodatek: Tygodnik Prawa Pracy]
z dnia 2008-03-20

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK