| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Zakres informacji
 
W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W dokumencie tym pracodawca zamieszcza ponadto wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Można umieścić w nim także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Jednakże te ostatnie informacje pracodawca wpisuje tylko na żądanie pracownika.
TREŚĆ ŚWIADECTWA PRACY
W świadectwie pracy należy umieścić informacje dotyczące:
- wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
- podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
- urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
- należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
- okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
- wykorzystanego urlopu wychowawczego,
- liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat,
- okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
- okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika, np. o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy o uzyskanych kwalifikacjach.
 
Możliwość sprostowania
 
Jeżeli pracodawca niedbale lub błędnie wypełnił świadectwo pracy, pracownik może żądać jego sprostowania. Z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy pracownik powinien wystąpić do pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Przyjmuje się, że termin ten ma znaczenie tylko porządkowe, a zatem nie ma przeszkód, aby w przypadku uzasadnionego ważnymi przyczynami spóźnienia w złożeniu wniosku nie został on przez pracodawcę rozpatrzony. Pracodawca może odrzucić wniosek lub go uwzględnić. W pierwszym przypadku spoczywa na nim obowiązek pisemnego zawiadomienia pracownika o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa w tym samym terminie pracodawca wydaje pracownikowi nowy dokument.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK