| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika z pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czasami jest zobligowany do wypłaty różnego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikowi w chwili rozwiązania umowy o pracę, np. odprawy pieniężnej czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Powinien również pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Zakres informacji
 
W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W dokumencie tym pracodawca zamieszcza ponadto wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Można umieścić w nim także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Jednakże te ostatnie informacje pracodawca wpisuje tylko na żądanie pracownika.
TREŚĆ ŚWIADECTWA PRACY
W świadectwie pracy należy umieścić informacje dotyczące:
- wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
- podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
- urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
- należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
- okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
- wykorzystanego urlopu wychowawczego,
- liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat,
- okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
- okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika, np. o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy o uzyskanych kwalifikacjach.
 
Możliwość sprostowania
 
Jeżeli pracodawca niedbale lub błędnie wypełnił świadectwo pracy, pracownik może żądać jego sprostowania. Z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy pracownik powinien wystąpić do pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Przyjmuje się, że termin ten ma znaczenie tylko porządkowe, a zatem nie ma przeszkód, aby w przypadku uzasadnionego ważnymi przyczynami spóźnienia w złożeniu wniosku nie został on przez pracodawcę rozpatrzony. Pracodawca może odrzucić wniosek lub go uwzględnić. W pierwszym przypadku spoczywa na nim obowiązek pisemnego zawiadomienia pracownika o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa w tym samym terminie pracodawca wydaje pracownikowi nowy dokument.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK