| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę

Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę

Pojęcie wynagrodzenia za pracę obejmuje nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale również wiele innych elementów. Pragmatyki służbowe oraz przepisy wewnątrzzakładowe (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania lub premiowania) przewidują często wypłatę premii, nagrody z zysku, nagrody jubileuszowej, dodatkowej nagrody rocznej. Panuje w tym zakresie pewien bałagan terminologiczny, bowiem nie każde świadczenie określone jako nagroda ma w rozumieniu art. 105 k.p. właśnie taki charakter.

Dla prezesów i głównych księgowych
 
W układzie zbiorowym pracy (a także - na mocy art. 772 par. 5 k.p. - w regulaminie wynagradzania) nie można niektórym pracownikom przyznać nagrody jubileuszowej. Układ zakładowy nie może bowiem określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, głównych księgowych oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (por. art. 24126 par. 2 k.p). W orzecznictwie sądowym pojęcie wynagrodzenia za pracę, o jakim stanowi art. 24126 par. 2 k.p., wywoływało rozbieżności, ale przejęto ostatecznie, że gratyfikacja jubileuszowa ma charakter wynagrodzeniowy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 9 września 2004 r. (I PK 423/03, OSNP 2005/6/83) wskazując, że gratyfikacja jubileuszowa jest objęta regulacją art. 24126 par. 2 k.p., co wyklucza możliwość jej przyznania w zakładowym układzie zbiorowym pracy osobom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy.
Jeśli pracodawca chce przewidzieć wypłatę nagród jubileuszowych takim osobom (np. członkom zarządu spółki), może to uczynić, zamieszczając stosowne postanowienie w tym zakresie w umowie o pracę z takim pracownikiem.
Trzeba też pamiętać, że jest pewna grupa pracowników (np. prezesów i głównych księgowych spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Pracownikom takim przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, z tym iż niezależnie od tego wynagrodzenia mogą być im przyznane świadczenie dodatkowe. W ustawie nie sprecyzowano pojęcia świadczenia dodatkowego. Z treści rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania wynika, iż nagroda jubileuszowa dla osób objętych wyżej wymienioną ustawą może być przyznana jako świadczenie dodatkowe nie częściej niż co pięć lat. Jeśli przy tym zakładowy lub ponadzakładowy układ zbiorowy pracy nie określa dla takich osób uprawnień do nagrody jubileuszowej, świadczenie to może być przyznane w wysokości określonej w rozporządzeniu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wprawdzie przepisy rozporządzenia wskazują na istnienie uprawnień do nagrody jubileuszowej osób objętych wyżej wymienioną ustawą na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy, to jednak - w świetle regulacji zawartej w art. 24126 par. 2 k.p. - należy uznać to za niedopuszczalne. Pozostaje zatem możliwość nabycia przez takich pracowników prawa do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w powołanej ustawie i rozporządzeniu. Należy także zauważyć, że przepisy rozporządzenia powtarzają sformułowania zawarte w wyżej wymienionej ustawie, w świetle których świadczenie dodatkowe nie przyznaje się ale może być przyznane. Zatem osiągnięcie przez prezesa spółki Skarbu Państwa odpowiedniego okresu zatrudnienia nie powoduje samo w sobie powstania roszczenia o zapłatę nagrody jubileuszowej. Wymagana jest bowiem dodatkowa czynność (decyzja o przyznaniu świadczenia) odpowiedniego - wskazanego w tej ustawie organu (najczęściej tego, który utworzył dany podmiot lub go nadzoruje). W tej sytuacji nagroda jubileuszowa nie ma zatem charakteru premii, lecz nagrody w ścisłym tego słowa znaczeniu (roszczenie pracownika powstać może dopiero po przyznaniu nagrody przez właściwy organ).
 
Kiedy wypłata
 
Według uchwały Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r., (PZP 16/91, OSNCP 1992/1/10) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Sposób liczenia tych terminów odbiega zatem od reguł prawa cywilnego (art. 112 k.c.) i odpowiada praktyce potocznego liczenia terminów. W przypadku opóźnienia w wypłacie świadczenia pracownikowi przysługują odsetki ustawowe (art. 481 par. 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Odpowiednie wykazanie stażu pracy dla nabycia nagrody jubileuszowej należy do pracownika. Pracodawca natomiast powinien uwzględnić okresy pracy wynikające z dokumentów załączonych do akt osobowych pracownika.
Roszczenie o zapłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, kiedy stało się wymagalne, tj. od dnia spełnienia przez pracownika przesłanek do jej nabycia - z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy (por. wyrok SN z 19 sierpnia 1999 r., I PKN 189/99, OSNAPiUS 2000/22/819).
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK