| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Postępowanie naprawcze
 
Przepisy p.u.n. zawierają także nową instytucję prawną, nieznaną w poprzednio obowiązującym prawie upadłościowym. Jest to postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością, uregulowane w części czwartej p.u.n. Zgodnie z art. 494 par. 1 p.u.n. przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego wraz z planem naprawczym. Sąd może, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, zakazać wszczęcia postępowania naprawczego, jeżeli oświadczenie to zostało złożone z naruszeniem przepisów omawianego art. 494 p.u.n. lub jeżeli zawarte w nim lub w załączonych dokumentach dane lub oświadczenia są nieprawdziwe. Data ogłoszenia oświadczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest dniem wszczęcia postępowania naprawczego.
Pojawienie się tej instytucji prawnej rodzi pytanie, czy oświadczenie złożone przez dłużnika w trybie art. 494 p.u.n. zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W doktrynie pojawiły się poglądy zawierające twierdzącą odpowiedź na to pytanie. Literalne brzmienie przepisu art. 299 par. 2 k.s.h., jak również treść cytowanych powyżej przepisów przejściowych pozwalają mieć w tej kwestii pewne uzasadnione wątpliwości. Przepis zawarty w art. 299 par. 2 k.s.h. stanowi, iż członek zarządu uwolni się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Przepisy art. 543 i 544 p.u.n. nakazują nam w takiej sytuacji pod powyższymi pojęciami rozumieć postępowanie upadłościowe w omawianych powyżej dwóch wariantach. Nie mamy więc podstawy do rozszerzenia interpretacji art. 299 par. 2 k.s.h. na postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością, uregulowane przepisami art. 494 p.u.n., które stanowi odrębny od postępowania upadłościowego rodzaj postępowania.
BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI
Za bezskutecznością egzekucji z majątku spółki przemawiają w szczególności:
- postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności;
- wyjawienie majątku dokonane przez dłużnika w trybie przepisów art. 913 i nast. k.p.c., z którego wynika, że spółka nie posiada majątku wystarczającego do zaspokojenia wierzyciela;
- postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub umorzenie postępowania upadłościowego z powodu braku majątku, po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania;
- wykazanie, że jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona ponad swą wartość wierzytelnościami korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia;
- bilans i księgi rachunkowe spółki, z których ewidentnie wynika brak majątku wystarczającego na zaspokojenie wierzytelności;
- ostateczny, prawomocny plan podziału środków finansowych uzyskanych w ramach postępowania egzekucyjnego, z którego wynika, że dana wierzytelność nie zostanie zaspokojona w toku egzekucji, lub prawomocny, ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym.
WAŻNE
PRZESŁANKI ZWALNIAJĄCE
Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności przewidzianej art. 299 par. 1 k.s.h., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Przesłanki te bywają w literaturze prawniczej określane jako przesłanki ekskulpacyjne lub egzoneracyjne
Podstawa prawna: art. 299 par. 2 k.s.h.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »