| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Umorzenie egzekucji
 
Podobne uwagi dotyczą także postanowienia o umorzeniu egzekucji. Do częstych przypadków należy prowadzenie egzekucji przy zastosowaniu jednego sposobu egzekucji (np. egzekucji z ruchomości). Umorzenie takiej egzekucji z powodu jej bezskuteczności nie wypełnia przesłanki określonej w par. 1 art. 299 k.s.h. i konieczne jest wówczas wykazanie innymi dowodami bezskuteczności egzekucji z pozostałych składników majątku, chyba że spółka takiego majątku nie posiada.
Prawomocny, ostateczny plan podziału uzyskany w postępowaniu upadłościowym, z którego wynika brak możliwości zaspokojenia należności określonego wierzyciela, w odróżnieniu od postępowania egzekucyjnego, świadczy o bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, oczywiście w odniesieniu do tegoż wierzyciela (inni wierzyciele mogą być według planu zaspokojeni). Podziału funduszów masy upadłości - jak wynika z brzmienia art. 337 par. 1 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.) - dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie. W razie kilkakrotnego podziału po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości dokonuje się podziału ostatecznego. Tylko analiza podziału ostatecznego, przy braku innych dowodów, pozwala na wyciągnięcie wniosków o bezskuteczności egzekucji należności wierzyciela, oczywiście jeśli wierzyciel ten nie został ujęty w planie podziału. Jeżeli wierzytelność zostałaby zaspokojona w części, to w pozostałym zakresie możemy mówić o bezskuteczności egzekucji i prawie wierzyciela do dochodzenia zapłaty tejże części od członków zarządu.
 
Postępowanie w toku
 
Dopóki postępowanie upadłościowe jest w toku i nie został sporządzony ostateczny plan podziału, istnieje możliwość zaspokojenia wierzyciela i trudno wówczas mówić o bezskutecznej egzekucji. Może jednak mieć miejsce sytuacja, w której pomimo braku planu podziału oczywiste jest, że wierzyciel nie zostanie zaspokojony (np. wierzytelności uprzywilejowane znacznie przekraczają majątek ustalony przez syndyka w toku postępowania upadłościowego). W takiej sytuacji, szczególnie gdy dalsze postępowanie upadłościowe miałoby być długotrwałe, rozważyć należałoby ewentualność wykazania bezskutecznej egzekucji poprzez inne dowody, takie jak prawomocną listę wierzytelności, inwentaryzację majątku dokonaną w toku postępowania upadłościowego, sprawozdania syndyka masy upadłości czy uzyskane wcześniej postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego itp. Należy więc uznać, że w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 k.s.h. możliwe jest wykazanie przesłanki w postaci bezskutecznej egzekucji poprzez powołanie dowodów na okoliczność, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie daje rokowań na zaspokojenie wierzytelności. Z drugiej jednak strony od wierzyciela także należy wymagać pewnej aktywności. Wierzyciel, który nie prowadził egzekucji wówczas, gdy było to jeszcze możliwe i spółka posiadała majątek, musi się liczyć z ryzykiem oddalenia przez sąd jego roszczeń. W wyroku z 24 czerwca 2004 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż członek zarządu spółki z o.o. nie odpowiada na podstawie art. 298 k.h. (art. 299 k.s.h.), gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze względu na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa (III CK 107/03, OSNCP 2005, z. 6, poz. 109).
 
Brak majątku
 
Komentarza wymaga również wykazanie bezskuteczności egzekucji w postaci postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z powodu braku majątku. Z przepisów art. 361 ust. 1 pkt 1 p.u.n. wynika, że sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Dla wierzyciela, którego wierzytelności nie korzystają z żadnego z powyższych zabezpieczeń rzeczowych, postanowienie powyższe zasadniczo będzie wystarczającym dowodem bezskuteczności egzekucji. Podobnie należałoby ocenić sytuację wierzyciela, którego wierzytelności wprawdzie są zabezpieczone rzeczowo, ale nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia i przed nim będą zaspokojeni inni wierzyciele.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »