| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Umorzenie egzekucji
 
Podobne uwagi dotyczą także postanowienia o umorzeniu egzekucji. Do częstych przypadków należy prowadzenie egzekucji przy zastosowaniu jednego sposobu egzekucji (np. egzekucji z ruchomości). Umorzenie takiej egzekucji z powodu jej bezskuteczności nie wypełnia przesłanki określonej w par. 1 art. 299 k.s.h. i konieczne jest wówczas wykazanie innymi dowodami bezskuteczności egzekucji z pozostałych składników majątku, chyba że spółka takiego majątku nie posiada.
Prawomocny, ostateczny plan podziału uzyskany w postępowaniu upadłościowym, z którego wynika brak możliwości zaspokojenia należności określonego wierzyciela, w odróżnieniu od postępowania egzekucyjnego, świadczy o bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, oczywiście w odniesieniu do tegoż wierzyciela (inni wierzyciele mogą być według planu zaspokojeni). Podziału funduszów masy upadłości - jak wynika z brzmienia art. 337 par. 1 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.) - dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie. W razie kilkakrotnego podziału po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości dokonuje się podziału ostatecznego. Tylko analiza podziału ostatecznego, przy braku innych dowodów, pozwala na wyciągnięcie wniosków o bezskuteczności egzekucji należności wierzyciela, oczywiście jeśli wierzyciel ten nie został ujęty w planie podziału. Jeżeli wierzytelność zostałaby zaspokojona w części, to w pozostałym zakresie możemy mówić o bezskuteczności egzekucji i prawie wierzyciela do dochodzenia zapłaty tejże części od członków zarządu.
 
Postępowanie w toku
 
Dopóki postępowanie upadłościowe jest w toku i nie został sporządzony ostateczny plan podziału, istnieje możliwość zaspokojenia wierzyciela i trudno wówczas mówić o bezskutecznej egzekucji. Może jednak mieć miejsce sytuacja, w której pomimo braku planu podziału oczywiste jest, że wierzyciel nie zostanie zaspokojony (np. wierzytelności uprzywilejowane znacznie przekraczają majątek ustalony przez syndyka w toku postępowania upadłościowego). W takiej sytuacji, szczególnie gdy dalsze postępowanie upadłościowe miałoby być długotrwałe, rozważyć należałoby ewentualność wykazania bezskutecznej egzekucji poprzez inne dowody, takie jak prawomocną listę wierzytelności, inwentaryzację majątku dokonaną w toku postępowania upadłościowego, sprawozdania syndyka masy upadłości czy uzyskane wcześniej postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego itp. Należy więc uznać, że w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 k.s.h. możliwe jest wykazanie przesłanki w postaci bezskutecznej egzekucji poprzez powołanie dowodów na okoliczność, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie daje rokowań na zaspokojenie wierzytelności. Z drugiej jednak strony od wierzyciela także należy wymagać pewnej aktywności. Wierzyciel, który nie prowadził egzekucji wówczas, gdy było to jeszcze możliwe i spółka posiadała majątek, musi się liczyć z ryzykiem oddalenia przez sąd jego roszczeń. W wyroku z 24 czerwca 2004 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż członek zarządu spółki z o.o. nie odpowiada na podstawie art. 298 k.h. (art. 299 k.s.h.), gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze względu na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa (III CK 107/03, OSNCP 2005, z. 6, poz. 109).
 
Brak majątku
 
Komentarza wymaga również wykazanie bezskuteczności egzekucji w postaci postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z powodu braku majątku. Z przepisów art. 361 ust. 1 pkt 1 p.u.n. wynika, że sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Dla wierzyciela, którego wierzytelności nie korzystają z żadnego z powyższych zabezpieczeń rzeczowych, postanowienie powyższe zasadniczo będzie wystarczającym dowodem bezskuteczności egzekucji. Podobnie należałoby ocenić sytuację wierzyciela, którego wierzytelności wprawdzie są zabezpieczone rzeczowo, ale nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia i przed nim będą zaspokojeni inni wierzyciele.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »