| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Zasadą jest, że powództwo z art. 293 k.s.h. w imieniu spółki wytacza zarząd, a gdy spółka jest w likwidacji - likwidator. Powództwo za spółkę przeciwko aktualnemu zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników. W braku organów powództwo takie wytoczyć może również ustanowiony przez sąd kurator.
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego jej szkodę, pozew taki może wnieść każdy wspólnik. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak narzędzie przeciwdziałające dowolnemu korzystaniu z tego instrumentu przez skonfliktowanych z zarządem wspólników. Na żądanie pozwanego sąd może nakazać wspólnikowi złożenie kaucji, która zabezpieczy pokrycie szkody grożącej pozwanemu w związku z powództwem wytoczonym niedbale lub w złej wierze.
Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (z reguły będzie to moment powołania w spółce nowego zarządu), jednakże nie później niż z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Powództwo wytacza się przed sąd gospodarczy właściwy według miejsca siedziby spółki. W przypadku roszczeń przekraczających 100 tys. zł właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy, w pozostałych wypadkach - sąd rejonowy.
Odpowiedzialność poszczególnych członków zarządu jest odpowiedzialnością indywidualną za własne działania. Jeżeli jednak wyrządzili oni szkodę wspólnie, ponoszą odpowiedzialność solidarną - mogą więc być pozywani łącznie.
W pozwie przeciwko członkowi zarządu powinno się wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności wspólnika, czyli: 1) fakt działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa lub umowy spółki, 2) istnienie związku przyczynowego pomiędzy czynem członka zarządu, a poniesioną przez spółkę szkodą, 3) wysokość poniesionej przez spółkę straty lub utraconych korzyści. Sprawa będzie toczyła się według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych, wobec czego już w pozwie należy powołać wszystkie znane spółce fakty i dowody pod rygorem prekluzji, tj. utraty możliwości ich powoływania w dalszym toku postępowania (art. 49712 par. 1 k.p.c.).
Przepis art. 293 par. 1 k.s.h ustanawia domniemanie, iż opisane wyżej działanie lub zaniechanie członka zarządu jest zawinione. Oznacza to, że na członku zarządu spoczywa ciężar wykazania, iż nie ponosi on winy w uchybieniu przepisom prawa czy umowy spółki. Pozwany członek zarządu musi udowodnić, iż przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożył staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Sąd ocenia tę kwestię, stosując podwyższoną miarę staranności, zgodnie z którą od członka zarządu wymaga się rzetelności i sumienności powiązanej ze znajomością zagadnień organizacyjnych, finansowych oraz prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W doktrynie na ogół przyjmuje się, iż pozwany członek zarządu może powoływać się w procesie na zwolnienie go z odpowiedzialności wskutek udzielenia mu absolutorium. Wskazuje się jednak, iż absolutorium nie obejmuje faktów i dokumentów nieujawnionych, jak też nie dotyczy czynności niezwiązanych z bieżącą działalnością w danym roku obrotowym (np. przeszacowania aportów). Wreszcie przepis art. 296 k.s.h. wyraźnie stanowi, iż na absolutorium nie można powoływać się w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 k.s.h. oraz w razie upadłości spółki.

ANDRZEJ SPRINGER
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »