| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy.

Powyższa odpowiedzialność często nazywana jest w doktrynie odpowiedzialnością posiłkową bądź subsydiarną, bowiem postępowanie z art. 299 kodeksu spółek handlowych przeciwko członkom zarządu nie może zostać wszczęte, zanim nie została wyczerpana droga postępowania egzekucyjnego przeciwko samej spółce bądź nie zostało wykazane, iż egzekucja taka byłaby bezskuteczna. Dodatkowo wskazać należy, iż odpowiedzialność ta ma charakter osobisty i nieograniczony.
Problem natomiast powstaje przy określeniu, czy odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy oparty o delikt, czy też odpowiedzialność ta nie ma charakteru odszkodowawczego. Pierwszy z poglądów dominował w orzecznictwie Sądu Najwyższego, drugi natomiast w piśmiennictwie.
Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe (obecnie ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu) albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
Z uregulowania omawianego artykułu wynika także, iż to na członkach zarządu ciąży obowiązek dowiedzenia okoliczności stanowiącej podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności. Wierzyciel musi jedynie przedstawić tytuł egzekucyjny przeciwko spółce oraz musi wykazać bezskuteczność egzekucji z jej majątku, np. poprzez postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji wobec jej bezskuteczności bądź poprzez postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
Wracając do kwestii charakteru tejże odpowiedzialności, wskazać należy, iż Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 18 kwietnia 2007 r. (V CSK 55/2007, LEX nr 251525) odszedł od dotychczasowej linii orzecznictwa i wskazał, iż odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. jest odpowiedzialnością o charakterze gwarancyjnym zbliżonym do poręczenia. Zdaniem Sądu Najwyższego za przyjęciem takiego charakteru odpowiedzialności przemawiają dwie okoliczności. Pierwsza to fakt, że członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, co zakłada istnienie związku między ich odpowiedzialnością a istnieniem tego zobowiązania w chwili nieuregulowania przez wierzyciela zaspokojenia z majątku spółki, druga okoliczność to konieczność wykazania bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, co jest równoznaczne z przeprowadzeniem dowodu nieotrzymania świadczenia od dłużnika.
Konsekwencją przyjęcia powyższego charakteru odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. jest przyznanie członkom zarządu prawa podnoszenia wszelkich zarzutów dotyczących dochodzonego od nich zobowiązania spółki, które przysługiwałyby samej spółce. Jeżeli bowiem wskutek podniesienia tych zarzutów ze zobowiązania zwolniona mogłaby zostać spółka, to tym bardziej zwolnieni będą członkowie jej zarządu, których odpowiedzialność ma charakter wtórny do odpowiedzialności samej spółki co podkreślane jest w doktrynie. Konsekwencją powyższego jest także przyjęcie 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń z art. 299 k.s.h. oraz uznanie, iż wskazane w par. 2 omawianego artykułu przesłanki są przesłankami egzoneracyjnymi, a nie ekskulpacyjnymi.

ALEKSANDER WOŹNICKI

adwokat szef działu procesowego Kancelarii Gessel

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kurczab-Ligienza

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »