| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2008 roku

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2008 roku

W tym roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na znaczną pomoc finansową. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych częściowo sfinansuje składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. Pracodawcy mogą również liczyć na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Kto może uzyskać pomoc

Katalogi typów pracodawców uprawnionych do refundacji i dofinansowania określone odpowiednio w art. 25a ust. 2-4 i art. 26a ust. 1-3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie różnią się. Z obu instrumentów mogą korzystać nieposiadający łącznie ponadstuzłotowej zaległości wobec PFRON:
- pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej,
- pracodawcy zatrudniający do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (bez względu na osiągany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych).
- pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy zapewniają co najmniej 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Do wspomnianych stanów zatrudnienia należy wliczać pracowników w rozumieniu art. 2 k.p. z wyłączeniem pracowników należących do grup wymienionych w art. 21 ust. 5 ustawy. Prowadzący zakład pracy chronionej może do tego stanu włączyć osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, a spełniające warunki określone w art. 28 ust. 3-5 ustawy. Przy ustalaniu tych wartości można uwzględnić także osoby, w odniesieniu do których pracodawca nie może lub nie chce wystąpić o refundację lub dofinansowanie. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy ustalić dzieląc stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w etatach) przez stan zatrudnienia ogółem, tj. zsumowany stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych i sprawnych (w etatach). Do ustalania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie stosuje się art. 21 ust. 4 ustawy, pozwalającego na wielokrotne ujmowanie w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono niektóre schorzenia, ani art. 21 ust. 2c-2d ustawy, uprawniającego do wliczania do stanu zatrudnienia dwukrotnej liczby osób kształconych.
PRZYKŁAD
PRZEJĘCIE ZAKŁADU
Świtezianka Sp. z o.o. z siedzibą w Sejnach (Nowogrodzka 90) z dniem 1 grudnia 2007 r. uzyskała status zakładu pracy chronionej w wyniku przejęcia w trybie art. 30 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) PPHU Kunis zakładu pracy chronionej w upadłości, który przed dniem przejęcia rozliczył się z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Do czasu przejęcia zakładu pracy chronionej Świtezianka Sp. z o.o. zatrudniała 6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego od 10 października 2007 r. na 3/4 etatu osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności i 1/4 etatu - o znacznym stopniu niepełnosprawności, u której stwierdzono epilepsję. Po przejęciu pracodawca zatrudniał 10 osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty, ale występował o pomoc określoną w art. 25 ust. 2-3a i art. 26 ustawy tylko na dotychczasowych pracowników.
PRZYKŁAD
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ POMOCY
Pracodawca, który 7 stycznia 2008 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej, występuje na podstawie art. 25a i 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o refundację składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1 etat od 1 do 31 stycznia 2008 r. (1 i 2 stycznia pracownik nie miał oznaczonego stopnia niepełnosprawności, od 3 do 31 był zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, z czego od 7 stycznia z potwierdzoną epilepsją). Wynagrodzenie pracownika wyniosło 2 tys. zł. Ponadto pracownik otrzymał podlegający oskładkowaniu ekwiwalent w kwocie 200 zł.
Koszty płacy pracownika należy ustalić w pełnej kwocie 2321 zł, tj. 2000 + 2000 x (0,018 + 0,0976 + 0,045). Ekwiwalentu ani składek od ekwiwalentu nie należy uwzględniać przy ustalaniu kwoty kosztów płacy.
Maksymalna wielkość pomocy stanowi sumę dwóch składników. Pierwszy jest równy składkom wymienionym w art. 25a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, więc wynosi: 621,94 zł, tj. (0,0976 x 2 + 0,045 + 0,018 + 0,0245) x 2200. Drugi jest iloczynem mnożnika stopnia niepełnosprawności i najniższego wynagrodzenia (tu: 936 zł). Musi on jednak uwzględniać stosunek, w jakim pozostają do siebie poszczególne okresy, w których pracownik miał przypisane poszczególne stopnie niepełnosprawności. Wyniesie on 1073,17, tj. 936 x (4 x 0,5 + 25 x 1,25)/29. Wartość tego pułapu wyniesie więc 1695,11 zł.
Ryczałtowo ustalone podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych także składają się z dwóch czynników: składek, o których mowa odpowiednio w art. 25a ust. 2, 3 lub 4 ustawy, i iloczynu najniższego wynagrodzenia i odpowiednich mnożników: zróżnicowanych w zależności od statusu pracodawcy, stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy pracownika. W braku regulacji, tak jak w przypadku poprzedniego pułapu, różne mnożniki właściwe w danym okresie sprawozdawczym należy ustalać w proporcji, w jakiej pozostają do siebie w okresie nimi objętym. Pierwszy składnik wyniesie więc 509,23, tj. (6 x 0,018 x 2200 + 25 x (0,0976 x 2 + 0,045 + 0,018 + 0,0245) x 2200)/31. Drugi składnik wyniesie 802,70, tj 936 x (4 x 0,28 + 25 x 0,95) x 1/29. Ryczałt wyniesie w sumie: 1311,93 zł.
Gdyby pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu przy takim samym wynagrodzeniu i ekwiwalencie, wówczas koszty płacy i maksymalna wielkość pomocy oraz pierwszy składnik ryczałtu pozostałyby bez zmian, a drugi składnik ryczałtu wymagałby przemnożenia przez 0,5.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK