| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku dla przedsiębiorców

Nowe prawo w nowym roku dla przedsiębiorców

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku i 1 stycznia 2008 r. weszło w życie wiele aktów prawnych ważnych dla obrotu gospodarczego. Dotyczą one m.in. egzekucji komorniczej, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeliczania wartości przetargów publicznych.

Promocja eksportu
 

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na pokrycie kosztów certyfikatów, jakie wymagane są dla towarów na rynkach zagranicznych. Pomoc może objąć nawet 50 proc. poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż do 50 tys. zł.
1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych. Daje ono polskim przedsiębiorcom prawo ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w celu uzyskania i przedłużanie ważności certyfikatów, świadectw i atestów wyrobu, wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych. Do objęcia pomocą będą kwalifikować się koszty niezbędnych usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej oraz transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji. Dotacja obejmie także koszty badań certyfikacyjnych oraz wystawienia i wydania certyfikatu. Koszty te przedsiębiorcy muszą ponieść w roku, w którym złożyli wniosek o dotację. Termin do jego złożenia będzie upływał z dniem 31 października. Koszty trzeba będzie udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków. Pomoc będzie przysługiwać wyłącznie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom - załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001. Warunkiem uzyskania przez nich refundacji będzie złożenie wniosku do ministra gospodarki wraz z wymaganą w rozporządzeniu dokumentacją. Minister na rozpatrzenie wniosku będzie miał 30 dni. Podstawą udzielenia pomocy będzie umowa zawarta między ministrem a przedsiębiorcą. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
By wniosek uzyskał akceptację, wnioskodawca nie może jednak mieć zaległości podatkowych oraz z tytułu składek wobec ZUS. Nie otrzyma refundacji, jeśli wcześniej otrzymał już pomoc publiczną na certyfikat z innych źródeł. Refundacja nie może spowodować też przekroczenia łącznych progów pomocy. Przedsiębiorca nie otrzyma jej, gdy w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających otrzymał pomoc de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby 200 tys. euro. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego ten próg to 100 tys. euro. Refundację będzie można uzyskać nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.
Informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających latach muszą być zawarte we wniosku. Wniosek powinien zawierać też informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Powinien zawierać też dane o wyrobie objętym wnioskiem, o certyfikacie oraz uzasadnienie potrzeby jego uzyskania. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z KRS, wystawione nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wymagane są też kopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz.U. nr 210, poz. 1522).

 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »