| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wybrać najlepszą formę opodatkowania

Jak wybrać najlepszą formę opodatkowania

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej mogą w każdym kolejnym roku opodatkować je inaczej, korzystniej dla siebie. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek w stałej wysokości 19 proc., określany też mianem podatku liniowego od działalności gospodarczej, a w ostateczności opodatkowanie według skali podatkowej.

Preferencje dla samotnych rodziców
 
W podobny preferencyjny sposób podatek mogą ustalać osoby, które samotnie wychowują dzieci. I to zarówno wtedy, gdy dzieci te uzyskują swoje dochody, jak i dochodów nie uzyskują. Sposób wyliczania podatku jest dokładnie taki sam jak w przykładach, które przedstawiłem dla rozliczeń małżeńskich.
Z takiego rozliczenia mogą jednak skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i wyliczający podatek z tabeli podatkowej, ale którzy jednocześnie spełniają następujące warunki (określone także w art. 6 przywołanej wyżej ustawy).
Po pierwsze - za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Po drugie, osoba ta musi wychowywać w roku podatkowym:
- albo dzieci małoletnie,
- albo dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
- albo dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (czyli nieprzekraczającej kwoty wolnej, a więc 3088,68 zł).
Przedsiębiorca, który będzie płacił podatek wyliczany z tabeli podatkowej, ma ponadto prawo do odliczenia od dochodu lub od podatku wydatków, na które przysługują ulgi.
 
Bez prawa do kwoty wolnej
 
Do momentu ustalenia podstawy opodatkowania podatek w stałej wysokości 19 proc. ustalamy dokładnie tak samo, jak w przypadku, gdy podatek wyliczany jest z tabeli.
Przy tej metodzie opodatkowania nie ma więc kwoty wolnej od podatku! Mało tego, wybór tej formy opodatkowania jest równoznaczny z pozbawieniem prawa do rocznego rozliczenia podatku na zasadach preferencyjnych - małżonków lub osoby samotnie wychowującej dzieci. Ponadto od dochodu opodatkowanego w tej formie oraz podatku 19-proc. nie można dokonywać odliczeń z tytułu ulg, w tym tak istotnej od rozliczenia za 2007 rok ulgi prorodzinnej (odliczenia od należnego podatku po 1145,08 zł na każde dziecko). Odjąć można jedynie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualną stratę z lat poprzednich - od dochodu oraz składkę na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne - od podatku.
PRZYKŁAD
Ustalanie podatku 19 proc.
Przedsiębiorca ma prawo i decyduje się skorzystać z opodatkowania na podstawie art. 30c ustawy, czyli w formie podatku w stałej wysokości 19 proc. Wówczas założy księgę przychodów i rozchodów i będzie w niej wpisywał przychody oraz koszty ich uzyskania. Na tej podstawie - odejmując od przychodów koszty - ustali dochód. Następnie zaś od tego dochody wyliczy podatek w wysokości 19 proc. Podatek ten wylicza od każdej kwoty dochodu, nawet gdyby wyniósł on tylko 1 zł (wówczas podatek to 19 gr, a do zapłacenia 20 gr, gdyż trzeba zastosować zaokrąglenie).
Jeśli jednak zdarzy się, że przedsiębiorca w danym roku podatkowym uzyskuje także inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to wówczas dochodów tych nie dolicza do opodatkowania podatkiem liniowym. I odwrotnie rozliczając te inne dochody nie uwzględnia w rozliczeniu dochodu opodatkowanego podatkiem 19-proc.
Opisane wyżej okoliczności, w tym mające wymiar rachunkowy, powinny ułatwić wybór formy, w jakiej przedsiębiorca płacił będzie podatek, rzecz jasna, o ile nie ma przeszkód formalnych do skorzystania z podatku 19-procentowego.
I tak z pewnością tradycyjne opodatkowanie z tabeli podatkowej korzystniejsze będzie dla osób, które szacują, że ich dochód (z działalności gospodarczej oraz innej podlegającej podatkowi z tabeli) nie przekroczy w skali roku 47,5 tys. zł. A jeśli w grę wchodziłaby utrata prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, wspólny dochód nie przekracza 95 tys. zł.
Tak ustalone umownie granice opłacalności podatku w stałej wysokości 19 proc. w konkretnych przypadkach mogą być jeszcze wyższe, gdy uwzględni się utratę korzyści, jakie uzyskałby podatnik z tytułu wszelkich odliczeń w ramach ulg podatkowych, zwłaszcza ulgi prorodzinnej.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »