| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej i karty podatkowej

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej i karty podatkowej

Osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pierwsze rozliczą się z podatku dochodowego za 2007 rok. Do końca stycznia muszą złożyć w urzędach skarbowych roczne zeznanie PIT-28. Obowiązek ten dotyczy ryczałtowców uzyskujących przychody zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu. W tym samym terminie własnego, nietypowego rozliczenia muszą dokonać także podatnicy karty podatkowej. W ich przypadku nie trzeba rozliczać się z PIT. Należy jednak złożyć informację o odliczonych składkach zdrowotnych na druku PIT-16A.

Ulgi i odliczenia
 
WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH
Podatnicy opłacający w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele; kultu religijnego; krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.
Odliczając od przychodu tego typu darowizny trzeba pamiętać, że odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. przychodu.
ORGANIZACJA SPRAWDZONA
Prawo do odliczenia darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem po pierwsze, udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w tej ustawie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Po drugie, dla skorzystania z odliczenia musi istnieć podstawa prawna wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja obdarowywana posiada siedzibę.
NIE WSZYSTKICH MOŻNA OBDAROWAĆ
Podatnicy ryczałtu uwzględniający w swoich rozliczeniach darowizny muszą pamiętać, że odliczeniu od przychodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Skoro mowa o ograniczeniach w odliczaniu darowizn warto jeszcze raz wspomnieć o limicie tego odliczenia. Kwota uwzględniona w zeznaniu nie może być wyższa niż 6 proc. przychodu. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy darczyńca przekaże większą kwotę dla potrzebujących, to i tak w PIT/O dołączanym do PIT-28 będzie miał prawo uwzględnić tylko sumę nie większą niż 6 proc. przychodu.
DAROWIZNY WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW
Ryczałtowcy w swoim zeznaniu rocznym mają prawo uwzględnić także darowizny wynikające z odrębnych ustaw. W tym katalogu mieszczą się np. darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikające z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów. Przykładowo, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.), darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Warto też pamiętać, że w odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.
DOKUMENTOWANIE DAROWIZN
Aby jakąkolwiek darowiznę móc uwzględnić w zeznaniu rocznym, podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi przekazaną pomoc właściwie udokumentować. W sytuacji braku dokumentacji odliczenie od przychodu darowanych kwot nie będzie możliwe. Odliczenie z tytułu darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku dawców krwi w tym dokumencie nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny). Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZLICZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Podatnik ryczałtu będący osobą niepełnosprawną ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić ulgę rehabilitacyjną. Poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od przychodu.
Warunkiem odliczenia takich wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z następujących orzeczeń: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach; decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów; orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.


Krystyna Górczak

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK