| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Koniec roku i rozpoczęcie kolejnego, to w każdej firmie dodatkowe obowiązki. Należy ustalić liczbę ubezpieczonych, od której zależy wypłata zasiłków w przyszłym roku. W przypadku choroby pracownika ustalić, jakie świadczenie mu wypłacić - wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy, a potem, jak rozliczyć to w dokumentach przesyłanych do ZUS. Niektóre zakłady muszą pamiętać o wypełnieniu dokumentu ZUS IWA do końca stycznia 2008 r. To tylko niektóre z obowiązków, o których trzeba pamiętać w firmie.

Rozliczenie roczne dokonywane przez płatnika (PIT-40)
 
Nie zawsze pracownik samodzielnie dokonuje rozliczenia z osiągniętego w danym roku dochodu. Może go wyręczyć z tego obowiązku pracodawca. Aby do tego doszło, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, podstawą do obliczenia rocznego podatku przez zakład pracy (PIT-40) jest oświadczenie złożone przez pracownika najpóźniej do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Po drugie, w oświadczeniu o sformalizowanym wzorze PIT-12 podatnik (pracownik) musi potwierdzić, że:
- poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem takich, jak np. z odpłatnego zbycia nieruchomości, papierów wartościowych, z odsetek od pożyczek, dywidend, wygranych w konkursach, grach, czyli generalnie dochodów (przychodów) opodatkowanych ryczałtowo;
- nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, ulgi na dzieci;
- nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem;
- nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem uprzednio zapłaconej (odliczonej) i zwróconej mu za pośrednictwem płatnika składki zdrowotnej.
Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów potrącone w trakcie roku, nie wyższe jednak niż ich roczny limit. Jeśli podatnik wykaże, iż roczne ryczałtowe koszty są niższe od wydatków na dojazdy do pracy środkami transportu publicznego (kolej, autobus), wówczas płatnik przyjmuje wydatki faktycznie poniesione, udokumentowane okresowymi biletami imiennymi. Następnie płatnik odlicza od dochodu sumę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalną, rentowe, chorobową) oraz na wniosek podatnika - zwrócone płatnikowi nienależnie pobrane świadczenia, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek. Kolejną czynnością jest odliczenie od podatku kwoty składek zdrowotnych pobranych w ciągu roku zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem ograniczenia do 7,75% podstawy ich wymiaru. Podatek za 2007 r. (po odliczeniu składki zdrowotnej) płatnik, na wniosek pracownika, pomniejsza o kwotę z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej. Ulga może być wykorzystana pod warunkiem, że do 10 stycznia 2008 r. podatnik złoży oświadczenie, w którym:
- stwierdzi, że w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci: małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym,
- wskaże liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie,
- wskaże kwotę odliczenia, obliczoną jako iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali (1145,08 zł na każde dziecko).
Ponadto do podatku dolicza się otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w razie wystąpienia wcześniej nadpłaty.
Roczne obliczenie podatku, dokonane na formularzu PIT-40, płatnik przekazuje w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według jego miejsca zamieszkania.
Nadpłata/niedopłata podatku
Przy sporządzaniu rocznego obliczenia podatku pracodawca może spotkać się z sytuacją, w której wystąpi nadpłata bądź niedopłata podatku. Ewentualną różnicę ujemną między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych od stycznia do grudnia, płatnik musi sam zapłacić. Następnie refunduje ją sobie z dochodu pracownika za marzec roku następnego lub na wniosek pracownika - z dochodu za kwiecień.
Gdy stosunek pracy ustał wcześniej, np. w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Niedopłatę pracodawca wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla niego jako płatnika, łącznie z zaliczkami za dany miesiąc. Jeżeli natomiast z deklaracji PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki nadal nadpłata pozostaje, płatnik zwraca ją pracownikowi w gotówce. Następnie kwotę dokonanego zwrotu rekompensuje sobie przez pomniejszenie kwot pobranych i przekazywanych fiskusowi zaliczek oraz wykazuje ją w deklaracji PIT-4R.
 
Roczna deklaracja PIT-4R
 
Po raz pierwszy za ten rok pracodawcy będą mieli obowiązek sporządzić roczną deklarację PIT-4R o pobranych w poszczególnych miesiącach zaliczkach na podatek dochodowy. W ciągu roku nie musieli bowiem składać za każdy miesiąc formularzy PIT-4. Ostateczny termin przekazania urzędowi skarbowemu PIT-4R to 31 stycznia 2008 r.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK