| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Koniec roku i rozpoczęcie kolejnego, to w każdej firmie dodatkowe obowiązki. Należy ustalić liczbę ubezpieczonych, od której zależy wypłata zasiłków w przyszłym roku. W przypadku choroby pracownika ustalić, jakie świadczenie mu wypłacić - wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy, a potem, jak rozliczyć to w dokumentach przesyłanych do ZUS. Niektóre zakłady muszą pamiętać o wypełnieniu dokumentu ZUS IWA do końca stycznia 2008 r. To tylko niektóre z obowiązków, o których trzeba pamiętać w firmie.

Obowiązek wypełnienia i przesłania ZUS IWA
 
Kto składa ZUS IWA
Niektórzy pracodawcy mają obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia 2008 r. informację na formularzu ZUS IWA, zawierającą dane za 2007 r. potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Są to pracodawcy, którzy spełnili łącznie 3 warunki:
- będą byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2008 r.;
- w 2007 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych;
- będą wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2007 r.
Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, że w każdym z miesięcy 2007 r. przynajmniej jedna osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Zatem obowiązek złożenia ZUS IWA nie dotyczy pracodawców, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie zgłaszali ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego.
Liczbę ubezpieczonych, od której zależy złożenie druku ZUS IWA, pracodawca ustala jako iloraz sumy podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007 r. i 12 (liczby miesięcy).
Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5, a w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5, np. 9,25 > 9 lub 9,51 > 10. W liczbie tej uwzględnia się wszystkich, którzy w danym miesiącu podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu choćby jeden dzień. Nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy.
PRZYKŁAD
Hurtownia nabiału „Kefirek” była zgłoszona w 2007 r. jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały rok. W tym okresie zgłaszała do tego ubezpieczenia:
Suma liczby ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy wynosi 157.
157 : 12 = 13,08, czyli po zaokrągleniu do jedności - 13 (średnia na miesiąc).
Oznacza to, że hurtownia ma obowiązek złożyć do 31 stycznia 2008 r. informację ZUS IWA za 2007 r.
PRZYKŁAD
Przetwórnia owoców morza „Krab” zgłosiła się od 1 czerwca 2007 r. jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe za 20 zatrudnionych osób. Ponieważ płatnik nie był zarejestrowany przez pełny rok, nie ma obowiązku składania ZUS IWA za 2007 r.
Ustalając liczbę ubezpieczonych trzeba pominąć osoby, które:
- podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie wypadkowemu - są to np. zleceniobiorcy wykonujący pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę,
- przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński lub zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej,
- za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (osoby, za które jest składany miesięczny imienny raport, ale w tym miesiącu nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień).
PRZYKŁAD
Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 2 do 30 lipca 2007 r. W związku z tym, że w lipcu przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, będzie ujęty w liczbie ubezpieczonych.
PRZYKŁAD
Pracownica przeszła na urlop wychowawczy od 1 września 2007 r. Nie należy jej więc uwzględniać w liczbie ubezpieczonych analizując pełne miesiące, w których w ogóle nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.
Jak wypełnić informację ZUS IWA
Informacja ZUS IWA zawiera następujące dane:
- dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
- rodzaj działalności według PKD;
- liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego;
- adres płatnika składek.
W bloku III, w polu 01 należy podać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w 2007 r.
W bloku IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki”, w polu 01 wpisuje się pięcioznakowy kod PKD, ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia 2007 r.
W polu 02 trzeba wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, jakie zdarzyły się w 2007 r. Oznacza to, że jeśli chodzi o pracowników, uwzględnia się poszkodowanych w wypadkach, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia 2007 r., a w przypadku innych ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem wypadkowym - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, odnotowanych w karcie wypadku sporządzonej nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia 2007 r.
PRZYKŁAD
Zleceniobiorca uległ wypadkowi przy pracy 28 grudnia 2007 r. Karta wypadku została sporządzona 5 stycznia 2008 r. Poszkodowany powinien być ujęty w informacji ZUS IWA składanej za 2008 r.
W polu 03 bloku IV należy wpisać liczbę osób poszkodowanych w 2007 r. w wypadkach ciężkich i śmiertelnych.
Jeżeli w 2007 r. żadna osoba nie ucierpiała w wypadku przy pracy ani w wypadku przy pracy ciężkim bądź śmiertelnym, to odpowiednio w polach 02 i 03 wpisuje się cyfry „0”.
Pole 04 to miejsce na wpisanie liczby zatrudnionych pracowników (tj. osób pozostających w stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy) w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy według stanu na 31 grudnia 2007 r.
Jak przekazać ZUS IWA
Formularz ZUS IWA płatnik przekazuje się do ZUS w takiej samej formie, w jakiej składa co miesiąc dokumenty rozliczeniowe. Jeśli więc płatnik robi to drogą elektroniczną za pomocą programu „Płatnik”, to również w ten sposób informacja ta powinna dotrzeć do ZUS. Gdy płatnik oddaje do ZUS papierowe egzemplarze deklaracji ZUS DRA i raportów, to również w tej formie musi przekazać ZUS IWA.
WAŻNE!
Wysyłając papierową informację pocztą, na kopercie należy umieścić napis „ZUS IWA”.
Płatnikom, którzy składali ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, tj. 2005 r., 2006 r. i 2007 r., ZUS sam wyliczy wysokość składki wypadkowej na podstawie danych tam zawartych, na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. Dla podmiotów, które nie składały w którymś z tych lat ZUS IWA, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co określona dla grupy działalności, do której należy dana firma.
Płatnik ma obowiązek skorygować błędy w informacji ZUS IWA. Ma na to 7 dni zarówno w przypadku, gdy sam je zauważy, jak i wówczas, gdy ZUS powiadomi go o nieprawidłowościach.
Jeśli ZUS podczas kontroli wykryje błędy na druku ZUS IWA, korekta musi być złożona nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu.

- art. 28, art. 31 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK