| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wybudować siedzibę firmy

Jak wybudować siedzibę firmy

Pytanie budować czy wynajmować obiekt, który będzie nową siedzibą firmy, pojawia się na co dzień dość często, zarówno przy zakładaniu nowego przedsiębiorstwa jak i np. przy okazji planowanych zmian organizacyjnych rzutujących na rozmiar lokalu. Przyszły inwestor zazwyczaj bierze pod uwagę takie aspekty jak lokalizacja, ekspozycyjność czy cena, analizuje swoje potrzeby i możliwości finansowe. Kryterium wyboru położenia nieruchomości jest także uzależnione od tego jakie budynki są przedsiębiorcy potrzebne - tylko biurowce czy może jeszcze magazyny, co wynika bezpośrednio z profilu prowadzonej działalności.

Przystąpienie do użytkowania
 
Uwieńczeniem procesu budowlanego jest przystąpienie do użytkowania obiektu. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu starosty (wojewody) o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. Do zawiadomienia inwestor dołącza dokumentację związaną z przebiegiem robót budowlanych, tj.: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie, odbioru wykonanych przyłączy.
W sytuacjach określonych ustawowo (art. 55 ustawy) lub w treści pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Stroną w postępowaniu jest inwestor.
PRZYKŁAD
Ustawowy wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie m.in. dotyczy budowy budynków biurowych i konferencyjnych, handlu, gastronomii i usług, w tym warsztatów rzemieślniczych, restauracji czy stacji obsługi pojazdów.
Jeśli obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z treści decyzji o pozwoleniu na budowę - wówczas inwestor jest dodatkowo zobowiązany powiadomić o zakończeniu robót oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, następujące instytucje: Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną. Organy mogą w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, zajmować stanowisko wobec zawiadomienia inwestora o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania (stanowisko dotyczy tylko zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym).
Organ nadzoru (powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru) wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, która ma zbadać zgodność budowy z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Zauważmy, że to wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inicjuje kontrolę. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor musi uczestniczyć w tej kontroli w wyznaczonym terminie.
Obowiązkowa kontrola obejmuje sprawdzenie:
1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
- charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
- geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
- wykonania urządzeń budowlanych,
- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
4. uporządkowania terenu budowy.
W myśl art. 59f ustawy, inspektor obligatoryjnie wymierza karę w przypadku stwierdzenia istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę. Wymierzana kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s), obecnie to 500 zł, współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorie obiektów, współczynniki kategorii obiektu i wielkości obiektu określa załącznik do ustawy. Przy omawianej kontroli obowiązkowej nakładana kara jest sumą kar obliczanych dla każdej wykrytej nieprawidłowości.
PRZYKŁAD
Kara za jedną nieprawidłowość stwierdzoną w budynku biurowym o kubaturze 5000 m3, to kwota 9000 zł, liczona wedle wzoru: kara = s + k + w, gdzie s = 500 zł, k = 12, w = 1,5.
Nałożenie kary powoduje odmowę wydania pozwolenia na użytkowanie i oznacza najczęściej potrzebę wykonania czynności, które doprowadzą budowę do stanu zgodnego z prawem.
Na koniec dodajmy jeszcze, że przepisy zobowiązują inwestora w chwili oddawania obiektu do użytkowania do przekazania wszelkiej dokumentacji związanej z budową, dokumentacji powykonawczej i innej potrzebnej dokumentacji (np. instrukcje obsługi) właścicielowi lub zarządcy budynku.
 
 

Aleksandra Grabowska


Poradnik Gazety Prawnej Nr 44/2007 z dnia 2007-11-20

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK