| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Odpowiedzialność solidarna
 
Zamawiający winien pamiętać, iż ciąży na nim stosownie do postanowień art. 6471 par. 5 k.c. - solidarna odpowiedzialność wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Jednocześnie wykluczono możliwość jakiejkolwiek modyfikacji tego zapisu w drodze odpowiedniego ukształtowania treści umowy. Wobec chronicznych zatorów płatniczych oraz szczupłych zasobów kapitałowych zarówno inwestorów, jak i wykonawców inwestycji na rynku polskim, ryzyko konieczności zaspokojenia roszczeń podwykonawców wraz z często przewyższającymi wierzytelność główną odsetkami stanowi niekiedy zagrożenia nie tylko dla realizacji inwestycji, lecz również dla egzystencji inwestora. Inwestor obciążony jest dodatkowym ryzykiem. Może się bowiem okazać, że w niektórych przypadkach musi zapłacić podwójnie: niesolidnemu wykonawcy, a następnie podwykonawcy, któremu wykonawca bezzasadnie nie zapłacił.
 
Obniżenie wysokości wynagrodzenia
 
Należy pamiętać, iż niezależnie od rodzaju wynagrodzenia, może ono ulec obniżeniu wskutek skorzystania przez zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub wskutek wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku umów o roboty budowlane wykonawca odpowiada za wady na zasadzie rękojmi za wady, do której stosuje się przepisy k.c. dotyczące umowy o dzieło. W myśl zapisu art. 637, par. 1 i 2 k.c. - jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie ich nie zdoła usunąć w czasie odpowiednim lub też jeżeli nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, to wówczas zamawiający może od umowy odstąpić - jeżeli wady są istotne, jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Jeżeli wolą stron było, aby za roboty przyjęte do wykonania wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe, a roboty nie zostały wykonane w całości, lecz w części, to wynagrodzenie należne wykonawcy winno być określone proporcjonalnie do wykonania - wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 1985 r. (II CR 494/84).
Podobne zasady stosuje się w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego. Należy także mieć na uwadze możliwość obniżenia wynagrodzenia poprzez zastosowanie potrąceń z wymagalnymi wierzytelnościami zamawiającego względem wykonawcy. Jest to, zwłaszcza w przypadku kar umownych, uprawnienie często nadużywane przez zamawiającego. Konieczne jest wprowadzenie do umowy zakazu potrącania wierzytelności z tytułu kar umownych z wierzytelnościami wykonawcy - w szczególności - z tytułu należnego wynagrodzenia. Aktualnie funkcjonuje mechanizm całkowicie obezwładniający wykonawcę, a mianowicie inwestor żąda zapłaty kar umownych, a następnie dokonuje potrącenia kwoty kary z kwotą wynagrodzenia należnego wykonawcy, nie przejmując się zarzutami tego ostatniego odnośnie do braku podstaw do naliczenia kary. Oczywiście wykonawcy pozostaje droga sądowa, jednakże jego kondycja gospodarcza, pogorszona wskutek horrendalnych kar umownych może być tego rodzaju, iż wątpliwe jest, czy wykonawca doczeka końca procesu zanim dotknie go upadłość. Innym częstym przypadkiem stwarzającym możliwość zmniejszenia faktycznej kwoty wynagrodzenia jest zastosowanie w umowie zabezpieczenia wykonania w postaci zatrzymania pewnej części wynagrodzenia w charakterze kaucji gwarancyjnej do chwili dokonania odbioru końcowego, niekiedy zaś aż do wygaśnięcia obowiązków tytułu gwarancji i rękojmi. Postanowienia umowy najczęściej uprawniają zamawiającego do wykorzystania zatrzymanej kaucji na pokrycie roszczeń dotyczących nienależytego wykonania umowy lub też nienależytego wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych, w przypadku gdy wykonawca nie zaspokoi tych roszczeń na pierwsze wezwanie.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK