| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Waluty obce
 
W praktyce coraz częściej obserwuje się przypadki zawierania umów o roboty budowlane przez krajowe podmioty gospodarcze (rezydentów),w których wynagrodzenie wyrażone jest w walucie obcej. Należy pamiętać, iż nadal obowiązuje zasada przewidziana w art. 358 k.c., który stanowi, że zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim, chyba ustawa stanowi inaczej. Wprawdzie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178 ze zm.) oraz wydane z jej upoważnienia przepisy wykonawcze - rozporządzenie ministra finansów z 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. nr 154, poz. 1273) znacznie złagodziły ów zakaz dopuszczając m.in. rozliczenia w euro w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jednakże nadal są to jedynie wyjątki od reguły przewidzianej w cytowanych postanowieniach k.c. Sytuacja ta ulegnie prawdopodobnie zmianie, bowiem oczekuje na uchwalenie nowelizacja k.c., dopuszczająca w stosunkach gospodarczych rozliczenia w euro między rezydentami. Na razie jednak obowiązuje zasada walutowości w dotychczasowej, zawężającej wersji. Natomiast całkowicie legalne jest również obecnie stosowanie w umowach tzw. klauzuli walutowej. Jest to zapis umowny, w oparciu o który strona zobowiązuje się zapłacić kontrahentowi kwotę w złotych, stanowiącą odpowiednik kwoty wyrażonej w walucie obcej po określonym kursie. Należy jednak pamiętać, iż klauzula waluty winna być tak skonstruowana, aby - co najmniej - dokonując wykładni oświadczeń woli stron dało się ustalić, że ich zgodnym zamiarem było wyrażenie i doprowadzenie do zapłaty ceny w pieniądzu polskim, w odniesieniu do wskazanej w umowie kwoty waluty obcej (Kodeks cywilny t. I oprac. cyt. str. 213). Nieuprawnione wyrażenie wynagrodzenia w walucie obcej wywołuje sankcję w postaci nieważności czynności prawnej.
 
Terminy zapłaty wynagrodzenia
 
Strony umowy o roboty budowlane winny zachować świadomość istnienia obwarowań prawnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w obrocie handlowym (Dz.U. 139, poz. 1323 ze zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, jeżeli termin zapłaty nie został w umowie określony, albo jeżeli strony przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni - wierzycielowi przysługuje od 31 dnia do dnia spełnienia swego świadczenia (w tym wypadku wykonania robót) do dnia zapłaty roszczenia o odsetki ustawowe. Należy podkreślić, że ustawa stanowi, że czynność prawna - a więc i zapis umowy, która ograniczałaby ww. uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, jest nieważna z mocy prawa. Powyższe uregulowania nie dotyczą umów finansowanych w całości ze środków niektórych międzynarodowych instytucji finansowych oraz pochodzących z pomocy bezzwrotnej, funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej. Na tym tle powstał spór, jak kwalifikować sytuację, w której środki tego rodzaju uzyskuje inwestor, który następnie zawiera umowę z generalnym wykonawcą, ten zaś zawiera umowy z wykonawcą(ami), a ci z kolei zawierają umowy z dalszymi podwykonawcami. Jest to przecież sytuacja typowa w realizacji poważnych zadań inwestycyjnych. Wydaje się, iż tylko w przypadku inwestora i umowy, którą zawarł z generalnym wykonawcą, można mówić o finansowaniu umowy z wymienionych środków. W przypadku dalszych umów nie da się zidentyfikować, z jakich środków są one finansowane - głównym źródłem finansowania jest kapitał obrotowy stron, a przede wszystkim strony występującej w charakterze zamawiającego. Trudno jest w takiej sytuacji ustalić pochodzenie pieniądza - chyba że przepływ środków pochodzących z Unii Europejskiej następowałby między specjalnie wydzielonymi subkontami i był specjalnie księgowany.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK