| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Waluty obce
 
W praktyce coraz częściej obserwuje się przypadki zawierania umów o roboty budowlane przez krajowe podmioty gospodarcze (rezydentów),w których wynagrodzenie wyrażone jest w walucie obcej. Należy pamiętać, iż nadal obowiązuje zasada przewidziana w art. 358 k.c., który stanowi, że zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim, chyba ustawa stanowi inaczej. Wprawdzie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178 ze zm.) oraz wydane z jej upoważnienia przepisy wykonawcze - rozporządzenie ministra finansów z 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. nr 154, poz. 1273) znacznie złagodziły ów zakaz dopuszczając m.in. rozliczenia w euro w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jednakże nadal są to jedynie wyjątki od reguły przewidzianej w cytowanych postanowieniach k.c. Sytuacja ta ulegnie prawdopodobnie zmianie, bowiem oczekuje na uchwalenie nowelizacja k.c., dopuszczająca w stosunkach gospodarczych rozliczenia w euro między rezydentami. Na razie jednak obowiązuje zasada walutowości w dotychczasowej, zawężającej wersji. Natomiast całkowicie legalne jest również obecnie stosowanie w umowach tzw. klauzuli walutowej. Jest to zapis umowny, w oparciu o który strona zobowiązuje się zapłacić kontrahentowi kwotę w złotych, stanowiącą odpowiednik kwoty wyrażonej w walucie obcej po określonym kursie. Należy jednak pamiętać, iż klauzula waluty winna być tak skonstruowana, aby - co najmniej - dokonując wykładni oświadczeń woli stron dało się ustalić, że ich zgodnym zamiarem było wyrażenie i doprowadzenie do zapłaty ceny w pieniądzu polskim, w odniesieniu do wskazanej w umowie kwoty waluty obcej (Kodeks cywilny t. I oprac. cyt. str. 213). Nieuprawnione wyrażenie wynagrodzenia w walucie obcej wywołuje sankcję w postaci nieważności czynności prawnej.
 
Terminy zapłaty wynagrodzenia
 
Strony umowy o roboty budowlane winny zachować świadomość istnienia obwarowań prawnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w obrocie handlowym (Dz.U. 139, poz. 1323 ze zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, jeżeli termin zapłaty nie został w umowie określony, albo jeżeli strony przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni - wierzycielowi przysługuje od 31 dnia do dnia spełnienia swego świadczenia (w tym wypadku wykonania robót) do dnia zapłaty roszczenia o odsetki ustawowe. Należy podkreślić, że ustawa stanowi, że czynność prawna - a więc i zapis umowy, która ograniczałaby ww. uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, jest nieważna z mocy prawa. Powyższe uregulowania nie dotyczą umów finansowanych w całości ze środków niektórych międzynarodowych instytucji finansowych oraz pochodzących z pomocy bezzwrotnej, funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej. Na tym tle powstał spór, jak kwalifikować sytuację, w której środki tego rodzaju uzyskuje inwestor, który następnie zawiera umowę z generalnym wykonawcą, ten zaś zawiera umowy z wykonawcą(ami), a ci z kolei zawierają umowy z dalszymi podwykonawcami. Jest to przecież sytuacja typowa w realizacji poważnych zadań inwestycyjnych. Wydaje się, iż tylko w przypadku inwestora i umowy, którą zawarł z generalnym wykonawcą, można mówić o finansowaniu umowy z wymienionych środków. W przypadku dalszych umów nie da się zidentyfikować, z jakich środków są one finansowane - głównym źródłem finansowania jest kapitał obrotowy stron, a przede wszystkim strony występującej w charakterze zamawiającego. Trudno jest w takiej sytuacji ustalić pochodzenie pieniądza - chyba że przepływ środków pochodzących z Unii Europejskiej następowałby między specjalnie wydzielonymi subkontami i był specjalnie księgowany.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK