| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Przepis art. 6471 k.c., który przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych, został dodany do kodeksu cywilnego w lutym 2003 r. Od początku swego obowiązywania wywoływał liczne kontrowersje. Jest to bowiem przepis wyjątkowy o tyle, że przewiduje on odstępstwo od jednej z podstawowych zasad prawa zobowiązań, iż stosunek umowny rozciąga się tylko na jego strony.
Celem uproszczenia dalszego wywodu przyjmijmy, iż mamy do czynienia z najprostszą sytuacją, w której występuje inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca tego ostatniego. Należy jednak pamiętać, iż w praktyce występują przypadki bardziej złożone, w których na linii podwykonawca - inwestor oprócz generalnego wykonawcy występują ogniwa pośrednie, tj. podwykonawcy podwykonawców. Zasadniczo jednak przesłanki odpowiedzialności wszystkich przedsiębiorców w tym łańcuchu nie będą odbiegać do niżej prezentowanych.
Solidarna odpowiedzialność za zapłatę należności oznacza w przypadku umów o roboty budowlane, iż podwykonawca w razie nieotrzymania zapłaty od swego kontrahenta (generalnego wykonawcy), może domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia nie tylko od tego kontrahenta, ale również od inwestora. Z perspektywy inwestora (dłużnika solidarnego) oznacza to, iż w razie niewypłacalności generalnego wykonawcy (np. jego upadłości), będzie on odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy nawet wówczas, gdy rozliczył się już z generalnym wykonawcą. W efekcie inwestor może zapłacić dwa razy za to samo - raz generalnemu wykonawcy i drugi raz jego podwykonawcy.
Niewątpliwie rozwiązanie takie stawia w uprzywilejowanej sytuacji podwykonawców. Niemniej jednak, ażeby zrealizowała się odpowiedzialność solidarna podmiotów w łańcuchu podwykonawca - inwestor konieczne jest spełnienie szczegółowych warunków, które przewiduje omawiany art. 6471 k.c.
I tak - po pierwsze - w umowie o roboty budowlane zawartej między generalnym wykonawcą a inwestorem powinien zostać ustalony zakres robót, które generalny wykonawca może wykonywać za pomocą podwykonawców. Po wtóre, przed zawarciem umowy z podwykonawcą generalny wykonawca powinien przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą lub jej projekt i dołączyć dokumentację dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Po trzecie, w terminie 14 dni od przedłożenia wyżej wskazanych dokumentów inwestor powinien wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. W przypadku gdy inwestor w tym terminie nie wyrazi sprzeciwu - uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. Warunki te powinny zostać spełnione łącznie.
W interesie podwykonawcy leży, aby wskazane warunki zostały dopełnione przed zawarciem umowy i przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Niedochowanie tych warunków może bowiem powodować nawet nieważność umowy zawartej z generalnym wykonawcą, nie wspominając o wyłączeniu solidarnej odpowiedzialności inwestora.
Z kolei inwestor, chcąc uniknąć ryzyka podwójnej zapłaty powinien zadbać o zamieszczenie odpowiednich zapisów w umowie z generalnym wykonawcą, które pozwalałyby mu kontrolować rozliczenia między tym ostatnim a jego podwykonawcą.
Warto na koniec wskazać, iż powszechnie przyjmuje się, że odpowiedzialność solidarna w rozumieniu art. 6471 k.c. nie obciąża tzw. inwestora bezpośredniego (faktycznego), który do realizacji procesu inwestycyjnego angażuje tzw. inwestora zastępczego.
Należy jeszcze raz podkreślić, iż omawiane tu zagadnienia wywołują liczne kontrowersje i wątpliwości w praktyce, których nie sposób tutaj omówić nawet w zrębach. Przedsiębiorcom należy doradzać przy zawieraniu tego typu umów szczególną wnikliwość i ostrożność.
 

PRZEMYSŁAW KUCHARSKI
prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK