| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Przepis art. 6471 k.c., który przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych, został dodany do kodeksu cywilnego w lutym 2003 r. Od początku swego obowiązywania wywoływał liczne kontrowersje. Jest to bowiem przepis wyjątkowy o tyle, że przewiduje on odstępstwo od jednej z podstawowych zasad prawa zobowiązań, iż stosunek umowny rozciąga się tylko na jego strony.
Celem uproszczenia dalszego wywodu przyjmijmy, iż mamy do czynienia z najprostszą sytuacją, w której występuje inwestor, generalny wykonawca i podwykonawca tego ostatniego. Należy jednak pamiętać, iż w praktyce występują przypadki bardziej złożone, w których na linii podwykonawca - inwestor oprócz generalnego wykonawcy występują ogniwa pośrednie, tj. podwykonawcy podwykonawców. Zasadniczo jednak przesłanki odpowiedzialności wszystkich przedsiębiorców w tym łańcuchu nie będą odbiegać do niżej prezentowanych.
Solidarna odpowiedzialność za zapłatę należności oznacza w przypadku umów o roboty budowlane, iż podwykonawca w razie nieotrzymania zapłaty od swego kontrahenta (generalnego wykonawcy), może domagać się zapłaty należnego mu wynagrodzenia nie tylko od tego kontrahenta, ale również od inwestora. Z perspektywy inwestora (dłużnika solidarnego) oznacza to, iż w razie niewypłacalności generalnego wykonawcy (np. jego upadłości), będzie on odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy nawet wówczas, gdy rozliczył się już z generalnym wykonawcą. W efekcie inwestor może zapłacić dwa razy za to samo - raz generalnemu wykonawcy i drugi raz jego podwykonawcy.
Niewątpliwie rozwiązanie takie stawia w uprzywilejowanej sytuacji podwykonawców. Niemniej jednak, ażeby zrealizowała się odpowiedzialność solidarna podmiotów w łańcuchu podwykonawca - inwestor konieczne jest spełnienie szczegółowych warunków, które przewiduje omawiany art. 6471 k.c.
I tak - po pierwsze - w umowie o roboty budowlane zawartej między generalnym wykonawcą a inwestorem powinien zostać ustalony zakres robót, które generalny wykonawca może wykonywać za pomocą podwykonawców. Po wtóre, przed zawarciem umowy z podwykonawcą generalny wykonawca powinien przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą lub jej projekt i dołączyć dokumentację dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Po trzecie, w terminie 14 dni od przedłożenia wyżej wskazanych dokumentów inwestor powinien wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. W przypadku gdy inwestor w tym terminie nie wyrazi sprzeciwu - uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. Warunki te powinny zostać spełnione łącznie.
W interesie podwykonawcy leży, aby wskazane warunki zostały dopełnione przed zawarciem umowy i przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Niedochowanie tych warunków może bowiem powodować nawet nieważność umowy zawartej z generalnym wykonawcą, nie wspominając o wyłączeniu solidarnej odpowiedzialności inwestora.
Z kolei inwestor, chcąc uniknąć ryzyka podwójnej zapłaty powinien zadbać o zamieszczenie odpowiednich zapisów w umowie z generalnym wykonawcą, które pozwalałyby mu kontrolować rozliczenia między tym ostatnim a jego podwykonawcą.
Warto na koniec wskazać, iż powszechnie przyjmuje się, że odpowiedzialność solidarna w rozumieniu art. 6471 k.c. nie obciąża tzw. inwestora bezpośredniego (faktycznego), który do realizacji procesu inwestycyjnego angażuje tzw. inwestora zastępczego.
Należy jeszcze raz podkreślić, iż omawiane tu zagadnienia wywołują liczne kontrowersje i wątpliwości w praktyce, których nie sposób tutaj omówić nawet w zrębach. Przedsiębiorcom należy doradzać przy zawieraniu tego typu umów szczególną wnikliwość i ostrożność.
 

PRZEMYSŁAW KUCHARSKI
prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK