| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Wśród możliwych podtypów umowy o roboty budowlane (generalna realizacja, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo i wykonawstwo częściowe) najczęściej spotykaną przy sporych inwestycjach jest umowa o generalne wykonawstwo. Zasady wynagradzania nie odbiegają przy tym od zasad ogólnych, choć w praktyce generalny wykonawca korzysta z pomocy rozmaitych wyspecjalizowanych firm. Rozliczenia między inwestorem a generalnym wykonawcą powinny być szczegółowo uregulowane w umowie, by na wypadek sporu w sądzie uniknąć komplikacji dowodowych.
Termin zapłaty jest w praktyce ustalany na określony czas od dnia odbioru obiektu. Jest to podyktowane możliwością (zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych inwestycjach) przedłużenia prac z rozmaitych względów. Niecelowe byłoby zatem, aby generalny wykonawca popadał w zwłokę np. w następstwie staranniejszego wykonania prac. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, roszczenie o wynagrodzenie staje się wymagalne w dacie przekazania obiektu inwestorowi (por. wyrok SN z 18 lipca 2002 r. sygn. akt IV CKN 1273/00, niepublikowany). Na takim stanowisku w nieco odmiennym stanie faktycznym stanął też SN w wyroku z 18 listopada 1994 r. (sygn. akt III CZP 144/94, OSNCP z 1995 r. nr 3, poz. 47). O ile umowa nie stanowi inaczej, termin zapłaty jest zastrzeżony na korzyść dłużnika (art. 457 k.c.). W związku z tym inwestor może, ale nie musi świadczyć wcześniej.
W braku określenia terminu zapłaty w umowie stosuje się art. 488 k.c. Zgodnie z tym przepisem świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych powinny być spełnione jednocześnie. Zatem zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić jednocześnie z odbiorem obiektu. Idąc dalej - jeśli jedna ze stron opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, druga może się powstrzymać ze spełnieniem swego świadczenia, dopóki nie zostanie zaoferowane świadczenie wzajemne (art. 488 par. 2 k.c.). Uprawnienie powyższe przysługuje jednako inwestorowi i generalnemu wykonawcy.
Sytuacja kształtuje się nieco odmiennie, gdy z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron jest obowiązana do wcześniejszego świadczenia. W tym wypadku strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia nie może się wstrzymywać z jego spełnieniem do czasu wykonania świadczenia przez stronę przeciwną. Może to uczynić tylko wtedy, gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe (ze względu na jej stan majątkowy), o ile była w dobrej wierze (o ile w chwili zawarcia umowy nie wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony).
Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przedawnia się na zasadach ogólnych, a zatem w zasadzie w ciągu trzech lat od daty wymagalności jako roszczenie związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jedna ze stron takiej działalności nie prowadzi, mamy wtedy do czynienia z dziesięcioletnim terminem przedawnienia (art. 118 k.c., uchwała SN z 11 stycznia 2002 r., sygn. akt III CZP 63/01, OSNC z 2002 r. nr 9, poz. 106). Wniosek taki płynie też z analizy wyroku SA w Warszawie z 21 października 2003 r. (sygn. akt VI ACa 214/03, OSA z 2005 r. nr 2, poz. 8), w którym stwierdzono, że treść przepisów odnoszących się do umowy o roboty budowlane zawartych w kodeksie cywilnym (art. 647-658 k.c.) jednoznacznie wskazuje, że wszelkie umowy o wykonanie nawet niewielkich prac budowlanych, zawierane przez inwestora z wykonawcą, powinny być poddane wymaganiom przepisów tego tytułu między innymi z konsekwencją w postaci stosowania ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (art. 118 k.c.). Po upływie wskazanych terminów inwestor może uchylić się od spłaty zadłużenia bez negatywnych konsekwencji prawnych - podnosząc odpowiedni zarzut w procesie o zapłatę.
 

ADAM MALINOWSKI
radca prawny

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK