| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jak ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane

Jednym z istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, warunkujących jej ważność, jest określenie wynagrodzenia. Ważne, by zapisy umowy precyzowały to zagadnienie dostatecznie jasno. Spory dotyczące wysokości, trybu płatności oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia są bowiem - obok roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy - najczęstszą przyczyną wszczynania przez strony procesów sądowych.

Wśród możliwych podtypów umowy o roboty budowlane (generalna realizacja, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo i wykonawstwo częściowe) najczęściej spotykaną przy sporych inwestycjach jest umowa o generalne wykonawstwo. Zasady wynagradzania nie odbiegają przy tym od zasad ogólnych, choć w praktyce generalny wykonawca korzysta z pomocy rozmaitych wyspecjalizowanych firm. Rozliczenia między inwestorem a generalnym wykonawcą powinny być szczegółowo uregulowane w umowie, by na wypadek sporu w sądzie uniknąć komplikacji dowodowych.
Termin zapłaty jest w praktyce ustalany na określony czas od dnia odbioru obiektu. Jest to podyktowane możliwością (zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych inwestycjach) przedłużenia prac z rozmaitych względów. Niecelowe byłoby zatem, aby generalny wykonawca popadał w zwłokę np. w następstwie staranniejszego wykonania prac. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, roszczenie o wynagrodzenie staje się wymagalne w dacie przekazania obiektu inwestorowi (por. wyrok SN z 18 lipca 2002 r. sygn. akt IV CKN 1273/00, niepublikowany). Na takim stanowisku w nieco odmiennym stanie faktycznym stanął też SN w wyroku z 18 listopada 1994 r. (sygn. akt III CZP 144/94, OSNCP z 1995 r. nr 3, poz. 47). O ile umowa nie stanowi inaczej, termin zapłaty jest zastrzeżony na korzyść dłużnika (art. 457 k.c.). W związku z tym inwestor może, ale nie musi świadczyć wcześniej.
W braku określenia terminu zapłaty w umowie stosuje się art. 488 k.c. Zgodnie z tym przepisem świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych powinny być spełnione jednocześnie. Zatem zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić jednocześnie z odbiorem obiektu. Idąc dalej - jeśli jedna ze stron opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, druga może się powstrzymać ze spełnieniem swego świadczenia, dopóki nie zostanie zaoferowane świadczenie wzajemne (art. 488 par. 2 k.c.). Uprawnienie powyższe przysługuje jednako inwestorowi i generalnemu wykonawcy.
Sytuacja kształtuje się nieco odmiennie, gdy z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron jest obowiązana do wcześniejszego świadczenia. W tym wypadku strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia nie może się wstrzymywać z jego spełnieniem do czasu wykonania świadczenia przez stronę przeciwną. Może to uczynić tylko wtedy, gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe (ze względu na jej stan majątkowy), o ile była w dobrej wierze (o ile w chwili zawarcia umowy nie wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony).
Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przedawnia się na zasadach ogólnych, a zatem w zasadzie w ciągu trzech lat od daty wymagalności jako roszczenie związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jedna ze stron takiej działalności nie prowadzi, mamy wtedy do czynienia z dziesięcioletnim terminem przedawnienia (art. 118 k.c., uchwała SN z 11 stycznia 2002 r., sygn. akt III CZP 63/01, OSNC z 2002 r. nr 9, poz. 106). Wniosek taki płynie też z analizy wyroku SA w Warszawie z 21 października 2003 r. (sygn. akt VI ACa 214/03, OSA z 2005 r. nr 2, poz. 8), w którym stwierdzono, że treść przepisów odnoszących się do umowy o roboty budowlane zawartych w kodeksie cywilnym (art. 647-658 k.c.) jednoznacznie wskazuje, że wszelkie umowy o wykonanie nawet niewielkich prac budowlanych, zawierane przez inwestora z wykonawcą, powinny być poddane wymaganiom przepisów tego tytułu między innymi z konsekwencją w postaci stosowania ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (art. 118 k.c.). Po upływie wskazanych terminów inwestor może uchylić się od spłaty zadłużenia bez negatywnych konsekwencji prawnych - podnosząc odpowiedni zarzut w procesie o zapłatę.
 

ADAM MALINOWSKI
radca prawny
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK