| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa daje przedsiębiorcy przewagę nad konkurentami, ma więc wartość rynkową. Osobie, która bezprawnie ją uzyska i ujawni albo wykorzysta we własnej działalności gospodarczej, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.

Asymetryczne zastrzeżenia
 
Zakazy reverse engineering, dekompilacji, a nawet analizy funkcjonowania programów komputerowych można znaleźć na ich opakowaniach. To bodaj najpowszechniej akceptowany dziś dyktat producentów związany z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Drastycznym przykładem zawieranych na każdym kroku tego rodzaju niesymetrycznych kontraktów są tzw. shrink-wrap licences, czyli po polsku umowy celofanowe. Zostały one skonstruowane dla dużych producentów i dystrybutorów oprogramowania, żeby ułatwić im zbyt i wzmocnić ich pozycję na rynku. Są to umowy licencyjne, nie sprzedaży (klient kupuje tylko nośnik informacji), i adhezyjne (klient zawiera je przez przystąpienie, nie negocjuje warunków). Umowa taka zostaje zawarta wskutek kupienia przez przyszłego licencjobiorcę egzemplarza programu zapakowanego w firmowe pudełko powleczone warstwą celofanu. Rozerwanie tej powłoki uważane jest najczęściej za przyjęcie warunków licencji. Ważność warunków takiej umowy zależy od tego, czy klient może łatwo zapoznać się z jej treścią, czy może od niej odstąpić lub zapobiec staniu się licencjobiorcą na podyktowanych mu warunkach po dokładnym ich przeanalizowaniu, a także czy nie zostały złamane zasady współżycia społecznego, biorąc pod uwagę naturę prawną licencji autorskiej.
 
W interesie publicznym
 
Jeżeli wyjawienie tajemnicy przedsiębiorstwa miałoby stanowić jedyny skuteczny sposób ochrony interesu publicznego, można by było bronić poglądu, że czyn taki nie narusza art. 11 ust. 1 u.z.n.k. Nie jest więc czynem nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli narusza interes przedsiębiorcy. Taki punkt widzenia wolno oprzeć na art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ ujawnienie sekretu w interesie publicznym nie byłoby ani sprzeczne z prawem, ani z dobrymi obyczajami, a prowadziłoby do ochrony klienteli. Nie miałoby więc znaczenia, czy tajemnicę przedsiębiorstwa produkującego np. toksyczne zabawki dla dzieci czy niebezpieczne narzędzia ujawniłby pracownik czy media. Każdy taki naruszyciel działałby bowiem w interesie publicznym i można by było odpowiednio stosować przepis mówiący o stanie wyższej konieczności, kiedy to ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze niż naruszane (art. 424 k.c.).
 
Wyjawienie organom władzy
 
Tajemnice przedsiębiorstwa muszą być wyjawione organom władzy publicznej w razie wszczęcia postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego. Konieczność taka pojawia się zawsze w wypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o zezwolenie np. na prowadzenie obrotu lekarstwami czy środkami ochrony roślin. Organy władzy nie mają kompetencji ani do korzystania, ani do ujawniania dalej tajemnic przedsiębiorstwa (rozumianych jako inne niż własność prawa majątkowe, wymienione w art. 64 Konstytucji RP) bez zgody uprawnionego, o ile takiej możliwości - w interesie publicznym - nie przewiduje ustawa. Również sądy, prokuratura i inne organy państwa powinny zapobiegać ujawnieniu tajemnic przedsiębiorstwa i ich wykorzystywaniu przez konkurencję. Także ustawa o ochronie konkurencji i konkurentów mówi, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - na wniosek strony lub z urzędu - może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy. Ma on taki obowiązek, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Dlatego strona składająca wniosek o ograniczenie pozostałym uczestnikom postępowania prawa wglądu do materiału dowodowego przedkłada prezesowi UOKiK również wersję dokumentów niezawierającą informacji objętych ograniczeniem (art. 62 u.o.k.k.). Informacje uzyskane w toku postępowania przez pracowników urzędu podlegają natomiast ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pracownicy urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, o której dowiedzieli się w toku postępowania. I - co do zasady - informacje uzyskane w toku postępowania nie mogą być wykorzystane w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Nie dotyczy to jednak postępowań karnych, prowadzonych w trybie publicznoskargowym oraz innych prowadzonych przez prezesa UOKiK. Niemniej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, prezes ów powiadamia strony o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w trakcie innego prowadzonego przez niego postępowania (art. 65 u.o.k.k.). Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa mają również pracownicy Inspekcji Handlowej i inne osoby biorące udział w kontrolach u przedsiębiorcy. Zgodnie zaś z orzecznictwem sądów powszechnych tajemnice przedsiębiorstwa w takich sytuacjach stanowią także dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, jak również źródła zaopatrzenia i zbytu. I ochrony ich ma prawo żądać od urzędników przedsiębiorca zmuszony przekazać organom administracji takie informacje.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK