| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa daje przedsiębiorcy przewagę nad konkurentami, ma więc wartość rynkową. Osobie, która bezprawnie ją uzyska i ujawni albo wykorzysta we własnej działalności gospodarczej, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.

Nabywca w dobrej wierze
 
Nie popełnia czynu nieuczciwej konkurencji ten, kto w dobrej wierze nabył od nieuprawnionego odpłatnie poufną informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa innej osoby (art. 11 ust. 3 u.z.n.k.). Nabycie cudzej tajemnicy może nastąpić np. wskutek umowy sprzedaży czy łączenia spółek. Niemniej na takiego nabywcę sąd może, jeżeli uzna to za uzasadnione, nałożyć obowiązek zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek taki może być ustanowiony wskutek powództwa wytoczonego przez uprawnionego przedsiębiorcę, jeżeli dołożył on staranności, by utrzymać informacje w tajemnicy, ale bezskutecznie i poniósł po przekazaniu jego sekretnej wiedzy znaczący uszczerbek majątkowy. Dzieje się tak również, gdy wartość rynkowa tajemnicy jest ogromna, a nabywca zapłacił za nią relatywnie mało.
 
Ochrona tajemnicy
 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opiera się na podobnych założeniach co inne prawa własności intelektualnej. Celem tej ustawy jest bowiem zapewnienie parasola dla tych, którzy inwestują w szeroko rozumianą działalność innowacyjną i zwalczanie sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami form walki konkurencyjnej (art. 3 u.z.n.k.). Naruszenie lub chociażby zagrożenie interesu przedsiębiorstwa przez nierespektowanie jego tajemnicy jest niedozwolone bez względu na wartość informacji, ponieważ każde takie działanie wpływa na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, które stanowi wymierną szkodę dla danego przedsiębiorcy i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Na ustanie tajemnicy nie może powoływać się strona, która ponosi odpowiedzialność za ujawnienie poufnej informacji. Osoba taka jest bowiem związana obowiązkami wynikającymi z art. 11 ust 1 i 2 u.z.n.k., a także odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie art. 471 i nast. k.c. (dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi; przeważnie też, jeżeli nic innego nie wynika z przepisów prawa ani z umowy, dłużnik odpowiedzialny jest za brak należytej staranności).
Nie każde też przekazanie poufnych informacji osobie nieuprawnionej powoduje ustanie tajemnicy. Ten bowiem, kto ją uzyskał, może jej dalej nie upowszechniać we własnym, dobrze rozumianym interesie albo może zostać zobowiązany przez sąd do nieujawniania takiej informacji (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.).
Uprawniony może także żądać zabezpieczenia roszczenia z tytułu naruszenia poufnej informacji w postępowaniu zabezpieczającym (na podstawie art. 730 w zw. z 755 k.p.c.), domagając się, by ten, kto bezprawnie uzyskał poufną informację, powstrzymał się od dalszego ujawniania jej przez czas oznaczony w postanowieniu o zabezpieczeniu powództwa.
 
Naruszyciel nie odpowiada
 
Wykrycie tajemnicy w drodze analizy produktu dostępnego na rynku nie jest bezprawne, ponieważ naśladownictwo rozwiązań, które nie są chronione prawami wyłącznymi jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. To od dawna aprobowany sposób konkurencji i naśladownictwa rozwiązań niechronionych przez prawa wyłączne (np. patenty czy prawa autorskie). W ten sposób powstało np. wiele leków. Generyki, czyli właśnie preparaty odtwórcze, są ekwiwalentami oryginalnych produktów leczniczych. Mogą być wprowadzone na rynek po wygaśnięciu ochrony patentowej preparatów oryginalnych. Są o wiele tańsze - od 20 do 80 proc., przy czym ich jakość, skuteczność i bezpieczeństwo są takie same.
Ta wolność naśladownictwa cudzych pomysłów w następstwie analizy odtwórczej czy, jak się to po angielsku nazywa reverse engineering popycha właścicieli know-how do patentowania. Tym samym ujawniane są najistotniejsze elementy pomysłu, które wzbogacają domenę publiczną z chwilą wygaśnięcia praw wyłącznych (korzyśc ta nastepuje jednak dopiero po 20-25 latach).
I tylko umowy zawierające tzw. klauzule czarnej skrzynki, po angielsku black box clauses (legalne, jeśli podlegają negocjacjom i nie sprzeciwiają się naturze tego stosunku prawnego), które zobowiązują np. licencjobiorcę do używania istotnego składnika produktu chemicznego dostarczanego przez licencjodawcę z zastrzeżeniem zakazu analizy jego składu, znacząco ograniczają reverse engineering.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK