| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Jak przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga zastosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
 
Szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. Rozporządzenie to, podobnie jak rozporządzenie dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na szkolenia, stanowi program pomocowy dotyczący pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych. Oznacza to, że udzielanie ulg podatkowych w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw co do zasady nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. Przepisy określają jednak przypadki, w których udzielenie pomocy publicznej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której ogólna wartość pomocy brutto stanowi równowartość co najmniej 15 mln euro lub wnioskującym o pomoc jest średni przedsiębiorca, który realizuje proces restrukturyzacji z wykorzystaniem pomocy publicznej. Pomoc publiczna w spłacie zobowiązań podatkowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw może zostać udzielona na nową inwestycję, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych oraz udział w targach i wystawach.
Intensywność pomocy brutto na nową inwestycję, obliczona na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia co do zasady nie może przekraczać:
- 45 proc. - dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawa,
- 55 proc. - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy,
- 65 proc. - dla inwestycji realizowanych na obszarach niewymienionych powyżej.
Szczególne limity intensywności pomocy brutto na nową inwestycję dotyczą m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych (15 proc. w przypadku małych i 7,5 proc. w przypadku średnich przedsiębiorców).
Jeżeli przedsiębiorca korzysta z pomocy na nową inwestycję, obliczanej na podstawie kosztów inwestycji oraz kosztów zatrudnienia, to maksymalną wielkość pomocy na nową inwestycję oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy i wyższej kwoty, kwalifikujących się do objęcia pomocą, kosztów inwestycji albo kosztów zatrudnienia.
Warunkiem udzielenia pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej w rejonie lokalizacji inwestycji, na którą pomoc jest udzielana, przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji oraz wkład przedsiębiorcy w jej finansowanie na poziomie co najmniej 25 proc. Spełnienie tych wymogów musi zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę w składanym wraz z wnioskiem oświadczeniu.
Do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję ustawodawca zaliczył poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy i związane z inwestycją następujące koszty:
- wydatki na grunty, budynki, maszyny i urządzenia, a w przypadku nabycia przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, cenę jego nabycia,
- wydatki na nabycie technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej.
Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy na nową inwestycję mogą być również poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne związane z nowo tworzonymi miejscami pracy, jeżeli miejsca te są związane z realizacją nowej inwestycji i zostaną utworzone w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Zastosowanie kosztów zatrudnienia jako kosztów kwalifikowanych dodatkowo uwarunkowane zostało wzrostem netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie oraz obowiązkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej pięciu lat.
Wielkość pomocy brutto na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów tych usług. Pomoc ta nie może obejmować pomocy na usługi stałego doradztwa, np. doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub doradztwa marketingowego. Z kolei wielkość pomocy brutto na udział w określonych targach i wystawach nie może przekroczyć 50 proc. wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie czy prowadzenie stoiska i może być udzielona jedynie w przypadku pierwszego uczestnictwa w określonych targach lub wystawie.
CZY OBOWIĄZUJE TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnik powinien złożyć przed ustawowym terminem płatności. W pozostałych przypadkach nie ma szczególnych wymogów odnośnie do terminu złożenia wniosku.
KIEDY KONIECZNY JEST WNIOSEK
Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę może nastąpić wyłącznie na wniosek podatnika.
JAK OKREŚLIĆ WIELKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ
Wielkość pomocy publicznej to wartość pomocy publicznej wyrażona w określonej kwocie pieniężnej lub intensywność pomocy publicznej wyrażona jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK