| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przygotować ofertę i jakie są skutki jej złożenia

Jak przygotować ofertę i jakie są skutki jej złożenia

Przedsiębiorca, który przedstawi ofertę innemu przedsiębiorcy lub konsumentowi, jest nią związany. Jeśli jej nie odwoła i zostanie ona przyjęta - oferent będzie musiał zawrzeć umowę na warunkach, które przedstawił w ofercie.

Termin związania
 
Oferent jest związany swą ofertą od momentu jej złożenia (art. 61 k.c.), jeżeli nie oznaczył innej początkowej chwili, od której będzie oczekiwał odpowiedzi. Jeżeli adresat odpowie wcześniej (przy oznaczeniu początku związania), to takie przyjęcie oferty nie będzie stanowiło zawarcia umowy.
Związanie ofertą skierowaną do ogółu jest przeważnie ograniczone, np. zawarciem umowy z pierwszym kontrahentem, o ile z treści oferty wynika, że chodzi - powiedzmy - o sprzedaż jednego samochodu lub wynajęcie jednego lokalu. W takich sytuacjach odwołanie lub choćby zmiana oferty nie pozbawia skuteczności wcześniejszego jej przyjęcia.
A skoro ważne jest, by oświadczenie woli oblata o przyjęciu oferty zostało złożone w czasie związania oferenta ofertą, to opóźnienie, z jakim nadeszło, tylko wtedy nie dyskwalifikuje odpowiedzi oblata, kiedy z jego treści lub okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, a oferent nie zawiadomił go, że wskutek opóźnienia uważa umowę za niezawartą (art. 67 k.c.).
Gdyby natomiast przygotowane do wysłania pismo trafiło do rąk oblata wbrew woli oferenta, to nie wywołałoby żadnych skutków prawnych. Taka sytuacja mogłaby powstać, gdyby oferta została pomyłkowo lub przedwcześnie wysłana przez sekretarkę. Trzeba jednak było, by można było to udowodnić.
Oferent przestaje być związany ofertą, gdy adresat ją odrzuci. Termin końcowy związania ofertą, jeżeli nie został wskazany w ofercie, wynika wprost z art. 66 par. 2 k.c. Otóż oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się, czyli np. telefonu czy internetu, przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Przekazana w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w normalnych warunkach otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Chodzi więc w każdej z tych sytuacji o inny, ale zawsze krótki czas, w jakim oblat otrzymawszy propozycję mógł się nad nią zastanowić i odpowiedzieć oferentowi.
W wypadku bezpośrednich spotkań można założyć, że związanie ofertą nie przekracza trwania rozmowy, w której oferta została złożona. Gdyby natomiast oblat potrzebował więcej czasu na decyzję, może zaproponować oferentowi modyfikację oferty przez oznaczenie dłuższego terminu związania (np. przez najbliższy tydzień lub miesiąc). W wypadku złożenia oferty między nieobecnymi, szczególnie jeśli oblat nie jest osobą fizyczną, ów czas na udzielenie odpowiedzi z natury rzeczy musi być dłuższy. Zależy zarówno od rodzaju i treści proponowanej umowy, jak i od formy komunikacji, którą przyjmie adresat oferty. A jeśli nic innego nie wynika z okoliczności lub zwyczaju, oblat może posłużyć się dowolnym, powszechnie stosowanym środkiem łączności. Niekoniecznie tym samym, jakim posłużył się oferent.
Termin końcowy związania ofertą może być oznaczony w jej treści konkretną datą lub przez wskazanie zdarzenia, które z pewnością nastąpi (np. Boże Narodzenie 2008 r.). Może to być termin dowolnie długi, ponieważ w ten sposób związany jest jedynie ten, kto ofertę przedstawia. Gdyby jednak był to okres zbyt krótki, w którym przyjęcie oferty nie byłoby możliwe, to nie byłoby w ogóle mowy o tej metodzie zawierania umów.
Ryzyko nadzwyczajnych zdarzeń, które opóźniałyby odpowiedź, zawsze obciąża adresata oferty. Przy czym jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane we właściwym czasie, umowa dochodzi do skutku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy składający ofertę zawiadomił niezwłocznie drugą stronę, że wskutek opóźnienia odpowiedzi umowę uważa za niezawartą (art. 67 k.c.).
Szczególne przepisy zawiera prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Tu bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zaś jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale nie dłużej niż:
- przez 30 dni, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty zobowiązujące do ogłoszeń w oficjalnych publikacjach Wspólnot Europejskich,
- 90 dni, o ile wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość 20 mln euro, a dla dostaw czy usług - 10 mln euro,
- 60 - dni, gdy wartość zamówienia jest jeszcze inna.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na siedem dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może (ale tylko raz) zwrócić się do wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu. Nie może to być jednak okres dłuższy niż 60 dni (art. 85 p.z.p.).
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK