| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przygotować ofertę i jakie są skutki jej złożenia

Jak przygotować ofertę i jakie są skutki jej złożenia

Przedsiębiorca, który przedstawi ofertę innemu przedsiębiorcy lub konsumentowi, jest nią związany. Jeśli jej nie odwoła i zostanie ona przyjęta - oferent będzie musiał zawrzeć umowę na warunkach, które przedstawił w ofercie.

Przyjęcie oferty
 
Oblat akceptując ofertę przyjmuje ją. Przyjęcie propozycji z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnienia treści uważa się za nową ofertę (art. 68 k.c.). W obrocie profesjonalnym, czyli między przedsiębiorcami, możliwe jest przyznanie uprawnienia do uzupełnienia lub dookreślenia postanowień umowy. Wówczas odpowiedź na ofertę z wpisaniem nieistotnych zmian lub uzupełnień poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem korekt zawartych w odpowiedzi na nią (art. 681 par. 1 k.c.). Zmiany lub uzupełnienia pojawiają się wtedy, kiedy oświadczenie oblata stanowi propozycję innego uregulowania sytuacji prawnej stron niż to, które powstałoby w razie prostego przyjęcia oferty. I nie chodzi oczywiście o doprecyzowanie treści umowy, lecz np. o dopisanie kwestii w ofercie nieuregulowanych. Tak więc w razie wyrażenia przez oferenta zgody na włączenie zastrzeżeń oblata umowa zostaje zawarta przez przyjęcie oferty, a nie przez przyjęcie zmienionej oferty, czy kontroferty przez oferenta.
Wyjątek od wyjątku polega na tym, że nie można mówić o modyfikującym przyjęciu umowy, gdy:
- jeden przedsiębiorca przedstawiwszy ofertę drugiemu wskazał, że może ona być przyjęta tylko bez zastrzeżeń,
- oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy,
- druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała (art. 681 par. 2 k.c.).
Ważną przesłanką zawarcia umowy przez przyjęcie oferty jest złożenie oświadczenia przez adresata w sposób określony w ofercie. Jeśli więc nawet nie doszło do zawarcia umowy z powodu niezastosowania się przez oblata do wyznaczonych przez oferenta reguł proceduralnych, to możliwe jest potraktowanie oświadczenia adresata oferty jako nowej oferty. Będzie tak oczywiście tylko wtedy, kiedy wyraża ona stanowczy zamiar zawarcia umowy i określa - choćby przez powołanie się na pierwotną ofertę - treść umowy. Wyjątek to sytuacja, gdy oświadczenie oblata nie ma formy, bez której zawierana umowa jest nieważna. Gdyby więc chodziło o zbycie, względnie wydzierżawienie przedsiębiorstwa, które musi być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 751 k.c.), nie byłoby mowy o przyjęciu oferty, jeżeli oblat odpowiedziałby jedynie e-mailem.
WAŻNE DOMNIEMANA ZGODA
W obrocie profesjonalnym milczenie może być oznaką zgody
Jeżeli przedsiębiorca otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy związanej z działalnością gospodarczą, to brak jego niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty (art. 682 k.c.).
Z ORZECZNICTWA AKTEM NOTARIALNYM
W zasadzie ani oferta, ani jej przyjęcie nie wymagają zachowania szczególnej formy. Jeżeli jednak forma taka jest wymagana dla ważności umowy, zachowanie tej formy jest również potrzebne dla ważności oferty i jej przyjęcia. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego winna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c. w związku z art. 46 par. 1 k.c.). Gdy więc umowa dochodzi do skutku przez złożenie oferty i jej przyjęcie, oba te oświadczenia woli winny być złożone w formie aktu notarialnego. Forma zastrzeżona pod rygorem nieważności stanowi element konstytutywny oświadczenia woli, wskutek czego, w razie jej niezachowania, czynność prawna jest bezwzględnie nieważna (art. 73 k.c.). Z braku wymaganej formy ogłoszenia nie można uznać za ofertę.
(z uzasadnienia uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 1990 r. - sygn. akt III CZP 33/90)
Z ORZECZNICTWA BEZ NIEDOMÓWIEŃ
Warunki ofert muszą być sformułowane precyzyjnie i, zwłaszcza w wypadku konkursów, warunki uczestnictwa nie mogą pozostawiać niedookreślonych danych co do wkładu finansowego klienta, czynności, które jest zobowiązany wykonać i organizacji samego konkursu i etapu, w którym znajduje się przystępujący do konkursu.
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 grudnia 1998 r., sygn. akt I ACa 998/98)
Z ORZECZNICTWA WYSŁANIE TOWARU
Wysłanie towaru i wystawienie faktury może być kwalifikowane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży (art. 66 par. 1 k.c.). Zachowanie to bowiem ujawnia stanowczą wolę zawarcia umowy, określa jej istotne postanowienia, a zarazem umożliwia jego adresatowi dopełnienie stanu faktycznego zawarcia umowy przez prostą akceptację złożonej mu propozycji. W przypadku tak złożonej oferty zostaje uchylone wymaganie dojścia do oferenta oświadczenia oblata o przyjęciu oferty. Umożliwia to adresatowi oferty spowodowanie zawarcia umowy już z chwilą uzewnętrznienia - przez jego konkludentne zachowanie się - woli przyjęcia oferty.
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 30 kwietnia 1991 r., sygn. akt I ACr 95/91)
Szczególne problemy wiążą się z przyjmowaniem oferty przez tzw. akt wykonawczy, czyli przez wykonanie - od razu, bez dodatkowych czynności - przez oblata zaproponowanej mu umowy. Takie natychmiastowe przystąpienie do działania jest oczywiście możliwe, jeśli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub zgodnie z treścią oferty dojście do oferenta oświadczenia oblata o przyjęciu oferty nie jest wymagane (art. 69 k.c.). W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce, gdy składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, a dla jej zawarcia nie jest konieczna forma szczególna. Jeszcze więcej problemów nastręcza sytuacja, kiedy ani treść ofert, ani zwyczaje nie wymagają od oblata przyjęcia oferty przez przystąpienie do wykonania umowy, ale on sam wybiera taki sposób. Wówczas podstawowe znaczenie będzie miała zgodność treści oferty z tym, co uczyni oblat. Musi on prawidłowo wypełnić wszelkie związane z umową obowiązki (tak byłoby, gdyby na ofertę pomalowania fasady budynku odpowiedział przedsiębiorca budowlany, który w ciągu weekendu idealnie, zgodnie z oczekiwaniami oferenta, odnowił ją i nie zażądał za to więcej niż zaproponowano w ofercie). Za moment oświadczenia woli przez oblata można wtedy przyjąć chwilę, w której oferent dowiaduje się o świadczeniu oblata (właściciel podjeżdża pod dom i widzi efekt pracy firmy oblata). I żeby w ogóle można było mówić o zawarciu umowy w takiej sytuacji, owa informacja musi dotrzeć do oferenta przed upływem okresu związania ofertą. Gdyby bowiem oblat spełnił świadczenie po ustaniu stanu związania ofertą, można by było uznać jego działanie za nową ofertę, a jej akceptację przez pierwotnego oferenta - za przyjęcie oferty wtórnej.
Oferta nieprzyjęta wygasa w całości.
WAŻNE FORMA OŚWIADCZENIA
Oblat może w dowolnej formie oświadczyć oferentowi, że nie zamierza zawrzeć proponowanej umowy
Niemniej w efekcie odrzucenia oferty może dojść do złożenia propozycji podjęcia negocjacji, czyli wejścia w inny typowy sposób zawierania umów w oparciu o zawarty w ofercie tekst. Wówczas treść oferty może zostać potraktowana jako projekt umowy.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK