| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak przedsiębiorca prowadzi bar lub restaurację

Jak przedsiębiorca prowadzi bar lub restaurację

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gastronomiczną, musi się liczyć ze standardowymi obowiązkami ewidencyjnymi, podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Może się przy tym spodziewać stałych kontroli bezpieczeństwa serwowanej żywności. I jeśli wyrządzi konsumentowi szkodę, to będzie odpowiadał on, a nie producent żywności.

Inspekcja sprawdzi
 
Sprawując nadzór, organy urzędowej kontroli żywności mogą prowadzić kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia o ich terminie i zakresie. Inspekcja Sanitarna ma w takich sytuacjach prawo:
- wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze,
- badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu kontroli,
- przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu,
- podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy zgodnie z zakresem uprawnień.
W razie stwierdzenia uchybień zagrażających zdrowiu lub życiu konsumenta organ nakaże usunąć te uchybienia. W przypadku nieusunięcia ich może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym wstrzymaniu produkcji lub nawet o unieruchomieniu zakładu na czas niezbędny do usunięcia zagrożeń. Decyzja podlega natychmiastowej wykonalności. Jeżeli stwierdzone błędy mogą stanowić równocześnie naruszenie przepisów dotyczących bhp, decyzje są wydawane po zasięgnięciu opinii inspektora pracy.
Kontrole przeprowadza się na wszystkich etapach procesu produkcji lub obrotu żywnością w obecności kierującego zakładem lub osoby przez niego upoważnionej. Przeprowadzający kontrolę powinni okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.
 
Protokół z kontroli
 
Przebieg kontroli dokumentuje się w protokole podpisywanym przez kontrolującego oraz przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę (kontrolowanego). O odmowie podpisania protokołu czyni się w nim wzmiankę. Zainteresowany może złożyć do protokołu wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy jego podpisania. Przedsiębiorca w terminie 14 dni od doręczenia mu protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Jeśli tak się stanie, organ kontrolujący dokonuje w ciągu siedmiu dni ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, organ przekazuje bezzwłocznie, na piśmie, swoje stanowisko zgłaszającemu uwagi krytyczne. Kontrolowanemu przysługuje odwołanie do organu wyższego rzędu (wojewódzkiego inspektora sanitarnego), a w razie nieuwzględnienia go, skarga do sądu administracyjnego.
Podmioty kontrolowane są obowiązane do pokrycia kosztów związanych z czynnościami kontroli żywności, jeżeli w wyniku tych czynności zostaną stwierdzone niezgodności z przepisami prawa, w tym jeśli zachodzi konieczność pobrania próbek żywności do badań laboratoryjnych. Dotyczy to także sytuacji, gdy zakwestionowany środek spożywczy znajdował się w obrocie, a producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe niezgodności.
WAŻNE:
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY
Uzyskane przez organy kontroli w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy są objęte tajemnicą służbową i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka. Wyjątkiem są żądania sądu lub prokuratury.
 
Odpowiedzialność cywilna
 
Ustawa stanowi, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze regulują przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Oznacza to, że w pierwszej kolejności za szkodę odpowiada producent żywności. Odpowiedzialność za produkt spożywczy - tak jak producent - ponosi profesjonalny importer, a także podmiot podający się za producenta, mimo że nim nie jest. Jeżeli konsument nie wie, kto jest producentem lub importerem, przysługuje mu roszczenie do osoby, która produkt spożywczy sprzedała. Jeśli jednak szkoda wynikła nie z wad na etapie produkcji żywności, a np. wskutek jej niewłaściwego przechowania w restauracji (barze), odpowiadać będzie restauracja.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK