| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Od gminy i Skarbu Państwa
 
Jeśli przedsiębiorca decyduje się na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa lub gminy, musi poznać specyficzną procedurę takiej transakcji. Zasadą jest, że nabycie takich nieruchomości następuje w drodze przetargu i tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są rokowania.
Przetarg organizowany jest w dwóch trybach: ustnym lub pisemnym. Celem przetargu ustnego, uzyskanie najwyższej ceny, a pisemnego - wybór najkorzystniejszej oferty. W tym ostatnim przypadku komisja przetargowa bierze pod uwagę również inne kryteria. Powinny być one wcześniej znane oferentom, np. przedstawione w ogłoszeniu o przetargu lub regulaminie.
WAŻNE
JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ
Składając ofertę, należy bardzo uważnie przyjrzeć się wymaganiom określonym w ogłoszeniu. Brak danych w ofercie lub załącznika może zdyskwalifikować oferenta przetargu.
PRZYKŁAD
PRZETARG PISEMNY
Gmina Kock zorganizowała przetarg pisemny na zbycie nieruchomości z przeznaczeniem pod pawilon handlowy. W regulaminie przetargu ustalono, że przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi kryteriami: za cenę oferent otrzyma maksymalnie 50 punktów; za wiarygodność - do 35 punktów, za koncepcję zagospodarowania przestrzennego - do 15 punktów. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Ponieważ różnica między ofertami była niższa niż 15 punktów, a wcześniej ustalono, że takie oferty uznawane będą za równorzędne - został przeprowadzany przetarg ustny, na którym jedynym kryterium wyboru oferty była cena.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste wywieszany jest w gminie (gdy jest ona właścicielem nieruchomości) lub w starostwie powiatowym (gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa) na dwadzieścia jeden dni przed planowanym przetargiem. Organizator przetargu musi też zamieścić ogłoszenia w prasie. Jeśli cena nieruchomości wystawianej na przetarg jest wyższa niż równowartość 10 tys. euro, będzie to prasa lokalna. A jeśli cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 tys. euro - ogłoszenie o przetargu musi się ukazać co najmniej na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej. Organizator musi też umieścić informacje o przetargu na stronach internetowych urzędu.
Zarówno przetarg pisemny, jak i ustny może mieć formę ograniczoną lub nieograniczoną. O wyborze formy przetargu decyduje organ wykonawczy gminy, gdy nieruchomość jest jej własnością lub starosta, gdy nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa. Podmioty te organizują przetarg i powołują komisję przetargową (w składzie od trzech do siedmiu osób). Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium. Termin wpłaty podawany jest w ogłoszeniu, ale nie może upłynąć później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu. Wysokość wadium nie może być niższa niż 5 proc. ceny wywoławczej i wyższa niż 20 proc. tej ceny. Osobie, która przetarg wygrała, wadium zaliczane jest na poczet ceny nabycia lub pierwszej opłaty rocznej, pozostałym - jest ono zwracane.
 
Przetarg ustny
 
Przetarg ustny otwiera przewodniczący komisji, który przekazuje uczestnikom informacje o nieruchomości zawarte w ogłoszeniu (w tym cenę wywoławczą) oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy (firmy) osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu. Przewodniczący musi poinformować uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki (mimo trzykrotnego wywołania) nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może być niższe niż 1 proc. ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Bez względu na liczbę uczestników przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jedna osoba zaoferowała co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) osoby, która przetarg wygrała.
W ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym muszą być podane informacje, że jest on ograniczony wraz z uzasadnieniem wyboru jego formy oraz terminem zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Przeprowadza się go, jeśli warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób. Osoby zainteresowane przetargiem powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w ogłoszeniu.
Dowody sprawdza wcześniej komisja przetargowa. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszana jest w siedzibie właściwego urzędu, nie później niż na jeden dzień przed terminem przetargu.
Przetarg może się odbyć, nawet jeśli zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki podane w ogłoszeniu.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK