| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Jak nabyć nieruchomość pod działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, kupując nieruchomość na wolnym rynku, musi nie tylko sprawdzić jej księgę wieczystą, przeznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego, ale także, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za jego zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca nie ponosi takiego ryzyka, biorąc udział w przetargach organizowanych przez gminę, starostę - w imieniu Skarbu Państwa lub przez komornika.

Pułapki użytkowania wieczystego
 
Przedsiębiorca może nabyć nieruchomość na własność lub w użytkowanie wieczyste. Własność jest prawem najszerszym, nieograniczonym. Właściciel nieruchomości może ją sprzedać, zapisać w testamencie, obciążyć i nikogo nie musi pytać o zgodę.
Użytkownik wieczysty jest posiadaczem zależnym. Może wprawdzie przysługujące mu prawo zbyć, obciążyć, zapisać w testamencie bliskim, musi jednak się liczyć z ograniczeniami. Grunt w użytkowanie wieczyste oddawany jest na określony czas - pod budownictwo mieszkaniowe - zazwyczaj na 99 lat; a pod działalność gospodarczą - na co najmniej 40 lat.
Użytkownik wieczysty przez cały okres użytkowania wieczystego wnosi opłaty roczne. Ich wysokość uzależniona jest od przeznaczenia gruntu. Wynosi ona 1 proc. wartości gruntu - gdy nieruchomość przeznaczana jest pod budownictwo mieszkaniowe, i 3 proc wartości gruntu - gdy przeznaczana jest pod usługi, handel, produkcję. Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się jej tylko za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu - ustalona wobec zbywcy - wiąże każdego kolejnego nabywcę tego prawa.
Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie. W razie wygaśnięcia tego prawa użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego (zgodnie z umową) lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Powinno być ono równe ich wartości określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego.
Organ wykonawczy gminy, powiatu, województwa może też żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu - jeśli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego.
 
Działka rolna z ograniczeniami
 
Przedsiębiorca, który chce prowadzić np. działalność wytwórczą w rolnictwie (przetwórstwo owoców, warzyw), może nabyć na ten cel nieruchomość rolną. Na sfinalizowanie takiej transakcji będzie musiał jednak poczekać - w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej - bez względu na jej powierzchnię - Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu. Nie ma przy tym znaczenia, czy działka jest zabudowana czy też nie.
WAŻNE
NIEWAŻNOŚĆ UMOWY
Jeśli Agencja Nieruchomości Rolnych nie zostanie powiadomiona o umowie, w stosunku do której przysługuje jej prawo pierwokupu - będzie ona z mocy prawa nieważna. Z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy mogą wystąpić osoby mające w tym interes prawny oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.
Zamiast zwykłej umowy sprzedaży - kupujący i sprzedający nieruchomość zawierają przed notariuszem umowę warunkową. Taką umowę notariusz przesyła do Agencji, która w ciągu miesiąca od daty otrzymania aktu notarialnego musi zdecydować, czy skorzysta z prawa pierwokupu. Gdyby tak się stało - Agencja nabywa nieruchomość za cenę i na zasadach określonych wcześniej w umowie warunkowej. Jeżeli Agencja nie wykona przysługującego jej uprawnienia - strony będą mogły zawrzeć umowę ostateczną.
Agencja nie ma prawa pierwokupu nieruchomości, które są wprawdzie użytkami rolnymi, ale w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone np. pod budownictwo. Ograniczeniom tym nie podlegają również nieruchomości będące lasem.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »