| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas kontroli w firmie

Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas kontroli w firmie

Przedsiębiorca nie może odmówić poddania się kontroli i nie wpuścić do swojej firmy inspektorów kontroli - w tym: skarbowej, sanepidu czy Inspekcji Handlowej. Może jednak żądać, by inspektor przestrzegał jego praw i zasad kontroli określonych w przepisach oraz nie nadużywał swoich uprawnień.

Jak długo trwa kontrola
 
Przedsiębiorca może się też skutecznie bronić przed nadmiernie długo trwającymi kontrolami w jego firmie. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u jednego przedsiębiorcy w firmie nie może przekraczać:
- czterech tygodni (gdy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami),
- ośmiu tygodni - u pozostałych przedsiębiorców.
Jednak w przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się czasowych ograniczeń kontroli. Ma to miejsce wówczas, gdy wydłużenie tego czasu przewidują międzynarodowe umowy ratyfikacyjne przez Polskę albo kontrola jest niezbędna dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia, bądź jest uzasadniona zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Pozostałe przyczyny uzasadniające przedłużenie czasu kontroli to: sytuacja, w której odrębne przepisy przewidują taką możliwość w toku postępowania prowadzonego przez organ, kontrola dotyczy zasadności zwrotu VAT przed dokonaniem tego zwrotu lub zwrotu VAT w związku ze zwrotem osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, albo przeprowadzenie kontroli wynika z przepisów prawa wspólnotowego.
Może zostać też przedłużony czas trwania kontroli podmiotów, którym została wydana decyzja o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody uznania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Chodzi o kontrolę prowadzoną w związku z wykazaniem tej decyzji.
Natomiast przepisy nie przewidują żadnych limitów dotyczących łącznej długości trwania wszystkich kontroli prowadzonych przez różne organy w tej samej firmie, w danym roku kalendarzowym. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę - przepisy dopuszczają natomiast przeprowadzenie powtórnej kontroli w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym. Czasu tej powtórnej kontroli nie wlicza się do ogólnego czasu objętego limitem.
Jest to istotny zapis w ustawie, ponieważ przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręczane jest przedsiębiorcy i wpisywane do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.
Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przewidują żadnych limitów, co do liczby powtórnych kontroli w tej samej firmie. Może ich być kilka a nawet kilkanaście w ciągu roku.
WAŻNE
CZAS TRWANIA KONTROLI W SPÓŁCE CYWILNEJ
Limit czasu kontroli w spółce cywilnej jest jeden i odnosi się do całej spółki, a nie do poszczególnych wspólników, którzy są osobnymi przedsiębiorcami. Na wymiar tego limitu nie ma żadnego wpływu zmiana składu osobowego spółki cywilnej w ciągu roku kalendarzowego. Zasada ta nie dotyczy kontroli wspólników w osobowych spółkach handlowych
Kontrole prowadzone przez Inspekcję Handlową mają na celu przede wszystkim ochronę praw konsumentów. Wszczynane są na podstawie pisemnego upoważnienia imiennego, które wydaje inspektor wojewódzki. Inspektor ma prawo: badać akta i dokumenty, dokonywać oględzin obiektów, środków przewozowych, produktów, żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień, pobierać nieodpłatnie próbki do badań i sprawdzać rzetelność obsługi, kupując produkty lub zamawiając usługi. Gdyby zakupiony produkt w czasie kontroli pozostał w stanie nienaruszonym, to inspektor ma prawo go zwrócić i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
Inspektor pobiera próbki - w ilości potrzebnej do przeprowadzenia badań - po to, aby ustalić, czy produkt spełnia wymagania jakościowe i bezpieczeństwa, a także czy jego jakość odpowiada jakości deklarowanej przez przedsiębiorcę.
Inspektor może też domagać się, aby przedsiębiorca udostępnił produkt do pobrania z niego próbek do badań, nawet wówczas gdy został on wyprodukowany w innej firmie. Chodzi tu o takie przypadki, w których w tej innej firmie inspekcja handlowa prowadzi aktualnie kontrolę.
Zdarza się, że podczas kontroli inspektor uzyskał informacje, które stanowią tajemnicę handlową firmy. Nie będzie mógł ich nikomu ujawnić, ponieważ objęte są tajemnicą służbową. Taką tajemnicą nie byłyby jedynie objęte informacje, które należy ujawnić ze względu na konieczność uniknięcia zagrożeń związanych z produktem lub usługą.
W pewnych przypadkach podczas kontroli sporządzane są dwa protokoły. Pierwszy zawiera ustalenia kontroli. Natomiast drugi, odrębny protokół inspektor sporządza wówczas, gdy zabezpieczył produkty, dokumenty i inne rzeczy, pobrał próbki, dokonuje oględzin lub przeprowadza inne dowody. Na przykład pobranie próbek potwierdza sporządzeniem protokołu. Natomiast osoba, która wykonała badania - najczęściej w laboratorium kontrolno-analitycznym inspekcji - ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z ich wykonania.
Podczas kontroli w firmie inspektor zabezpiecza dowody w następujący sposób: produkty opatruje plombami, pieczęciami i innymi znakami urzędowymi i przekazuje je do przechowania kontrolowanemu przedsiębiorcy lub jego przedstawicielowi. Dokumenty, ewidencje, informacje i rzeczy, które nie są produktami oddaje na przechowanie kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu, po opieczętowaniu lub nałożeniu innych znaków urzędowych. Dokumenty i ewidencje mogą też zostać złożone na przechowanie w pomieszczeniach Inspekcji Handlowej.
Produkty niebezpieczne i produkty spożywcze inspektor umieszcza w pomieszczeniach lub warunkach spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach. Gdyby zaś dalsze zabezpieczenie produktów stało się bezprzedmiotowe inspektor wojewódzki wydaje postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK