| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas kontroli w firmie

Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas kontroli w firmie

Przedsiębiorca nie może odmówić poddania się kontroli i nie wpuścić do swojej firmy inspektorów kontroli - w tym: skarbowej, sanepidu czy Inspekcji Handlowej. Może jednak żądać, by inspektor przestrzegał jego praw i zasad kontroli określonych w przepisach oraz nie nadużywał swoich uprawnień.

Uprawnienia inspektora kontroli
 
W trakcie kontroli w firmie inspektorowi przysługują następujące uprawnienia do:
- wglądu w księgi, dokumenty finansowo-księgowe, osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Z wydania dokumentów inspektor sporządza protokół, na którym oprócz niego podpisuje się również kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona,
- dokonywania oględzin składników majątku przedsiębiorcy,
- zabezpieczenia zebranych dowodów. Może się nawet domagać, aby przedsiębiorca przechowywał je w oddzielnym zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu, a nawet opieczętowane oddać na przechowanie przedsiębiorcy lub jego upoważnionemu pracownikowi za potwierdzeniem odbioru. Inspektor ma też prawo zabrać te dowody poza firmę, za poświadczeniem odbioru,
- wykonywania czynności kontrolnych w innym miejscu niż teren kontrolowanej firmy - jeśli przedsiębiorca nie udostępni inspektorowi odpowiedniego pomieszczenia i środków łączności,
- przeprowadzenia kontroli poza firmą, gdy wymaga tego charakter wykonywanych czynności. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład gdyby przedsiębiorca nie miał pomieszczeń biurowych, w których kontrola mogłaby zostać przeprowadzona. Inspektor ma prawo wówczas wezwać przedsiębiorcę, aby z dokumentami stawił się w organie kontroli,
- domagania się udzielenia informacji przez kontrolowanego,
- przesłuchiwania świadków (np. pracowników firmy). Najczęściej takie przesłuchania prowadzone są wtedy, gdy wyczerpały się już inne środki dowodowe, a nadal pozostały niewyjaśnione okoliczności istotne dla prowadzonej kontroli,
- utrwalania przebiegu i wyniku oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych, np. robienia zdjęć, filmowania, nagrywania rozmów prowadzonych w czasie kontroli
- korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, którzy powinni mieć imienne upoważnienia do przeprowadzenia razem z inspektorem czynności kontrolnych,
- legitymowania osoby w celu ustalenia ich tożsamości wówczas, gdy byłoby to niezbędne dla potrzeb kontroli.
Ustalenia poczynione podczas kontroli spisywane są w protokole kontroli. Należy w nim oznaczyć organ kontroli, zakres kontroli, inspektorów wykonujących czynności kontrolne, datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, opis dokonanych ustaleń oraz podstawę prawną, wskazać dowody, a także pouczyć przedsiębiorcę o prawie złożenia zastrzeżenia. Protokół powinien zostać opatrzony pieczęcią i podpisem inspektora kontroli (lub inspektorów).
Dokument ten sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzyma przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona. Natomiast drugi pozostaje w aktach kontroli organu, który ją prowadził.
Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo wnieść na piśmie zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
Inspektor kontroli musi rozpatrzyć złożone na piśmie zastrzeżenia do protokołu i ustosunkować się do nich. O sposobie rozpoznania zastrzeżeń powinien powiadomić przedsiębiorcę na piśmie.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ kontroli wydaje ustalenia pokontrolne, w których wskazane są błędy popełnione przez przedsiębiorcę oraz nakaz wykonania jakichś czynności, na przykład usunięcia stwierdzonych uchybień, zagrożeń, wstrzymania wykonywanych prac. Inspektor wskazuje, w jakim terminie należy te czynności wykonać.
Inspektor może też zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu budowanego lub przebudowanego zakładu lub jego części, a także może wstrzymać prowadzenie budowy, gdy prowadzone prace powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK