| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wykorzystać weksle w obrocie gospodarczym

Jak wykorzystać weksle w obrocie gospodarczym

Chociaż od 1 stycznia zlikwidowane zostały urzędowe blankiety wekslowe i nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej od weksla, nadal pozostaje on jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Weksel można sporządzić na kartce papieru, ale by był ważny, musi zawierać wymagane prawem elementy - w tym nazwę weksel i podpis wystawcy.

Przedawnienie roszczenia wekslowego
 
Jak stanowi art. 70 prawa wekslowego, roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla. Gdyby z kolei na blankiecie nie było daty płatności, to - zgodnie z orzeczeniem SN z 25 lutego 1938 r. (sygn. akt II C 2245/37, OSP z 1938 r. nr 1, poz. 536): bieg przedawnienia roszczenia z wekslu, wręczonego wekslobiorcy bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego. Trzeba też zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 prawa wekslowego weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Weksel taki jest płatny przy przedstawieniu. Powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin, a indosanci (osoby, które zbywały weksel) mogą terminy te skrócić. Z kolei wystawca może zastrzec, że weksel, płatny za okazaniem, nie może być przedstawiony do zapłaty przed oznaczonym dniem. W tym przypadku termin do przedstawienia biegnie od owego dnia.
Warto nadmienić, że roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia bez kosztów (zwalnia ono od protestu jako warunku zwrotnego poszukiwania) - licząc od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej (liczy się data doręczenia pozwu). Podobnie należy potraktować roszczenie o odsetki - przedawnia się ono dopiero z upływem trzech lat, jako zobowiązanie związane z roszczeniem głównym.
Omawiając przedawnienie, trzeba też wspomnieć o wekslu pracowniczym. Zgodnie z art. 291 par. 1 kodeksu pracy - roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia. Tyle przepisy - jak jednak wskazał SN w wyroku z 21 maja 1981 r. (sygn. akt IV PRN 6/81, OSNC z 1981 r. nr 11, poz. 225): roszczenie zakładu pracy z weksla gwarancyjnego o zapłatę oznaczonej w nim sumy pieniężnej, stanowiącej równowartość szkody powstałej w mieniu powierzonym pracownikowi do wyliczenia się lub do zwrotu, nie ulega przedawnieniu w okresie przewidzianym w art. 291 par. 2 k.p., lecz w okresie zakreślonym w art. 70 prawa wekslowego. Oznacza to, że pomimo przedawnienia roszczenia odszkodowawczego pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł odzyskać pieniądze. Skutek przedawnienia jest zaś taki, że choć roszczenie w dalszym ciągu funkcjonuje, to jednak zobowiązany może uchylić się od obowiązku zapłaty i nie będzie można jej wymusić orzeczeniem sądowym.
 
Słownik terminologiczny
 
Akcept - podpis trasata na wekslu wyrażający zgodę na zapłatę.
Aval - poręczenie wekslowe.
Domicyliat - osoba trzecia, u której weksel jest płatny.
Indos - przeniesienie weksla przez napisanie na odwrotnej stronie odpowiedniego oświadczenia.
Indosant - zbywca weksla.
Indosatariusz - nabywca weksla.
Oblig - zobowiązanie, odpowiedzialność; indos bez obliga wyłącza odpowiedzialność wekslową indosanta, który go umieścił na wekslu.
Prima weksel - pierwszy egzemplarz weksla.
Protest - akt urzędowy stwierdzający odmowę zapłaty lub przyjęcia weksla.
Rekta-weksel - weksel ''nie na zlecenie'' - weksel z zakazem indosowania.
Remitent - wekslobiorca, tj. osoba, na której rzecz lub na której zlecenie ma nastąpić zapłata sumy wekslowej.
Respiro wekslowe - odroczenie płatności bez konsekwencji wynikających z dokumentu protestowego.
Rymesa - weksel zazwyczaj pochodzący z obrotów handlowych, zaopatrzony w co najmniej jeden indos.
Rymesa komisowa - weksel wydany remitentowi z polecenia i na rachunek innej osoby.
Sola weksel - weksel wystawiony w jednym egzemplarzu.
Trasat - osoba, której wystawca poleca zapłacenie sumy wekslowej.
Weksel piwniczny - weksel, w którym jako trasat podana została osoba nieistniejąca. Nie odbiera to wekslowi ważności.
Wiza - klauzula umieszczona na wekslu własnym stwierdzająca, że weksel został okazany wystawcy, w przypadku gdy jest on płatny w pewien czas po okazaniu.
Zwrotne poszukiwanie - szukanie zapłaty u osób podpisanych wcześniej na wekslu.
 

Adam Malinowski
 

Gazeta Prawna Nr 108/2007 [Tygodnik Prawa Gospodarczego]
z dnia 2007-06-05
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK