| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

11 czerwca weszła w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Podwyższa ona z 6 do 14 tys. euro wartość zamówienia, od którego należy stosować tę ustawę. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. W tym celu wprowadzono między innymi ograniczenia we wnoszeniu środków odwoławczych przez przedsiębiorców.

Tryby udzielania zamówień
 
Nowela przynosi kolejne zmiany w trybach udzielania zamówień. Skupiają się one przede wszystkim na skróceniu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja w stosunku do zamówień powyżej wartości progów unijnych wykorzystuje wszelkie wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej możliwości skrócenia czynności zamawiającego (zwłaszcza składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Nowela nie przynosi zasadniczych przeobrażeń co do kształtu poszczególnych trybów udzielania zamówień. W przypadku przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, zmiany polegają przede wszystkim na określeniu nowych terminów na składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zestawienie terminów obowiązujących po nowelizacji przedstawia tabela.
W przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem wprowadzane przepisy nieco liberalizują ten tryb, zmniejszając liczbę wykonawców, których zamawiający zobowiązany jest zaprosić do złożenia oferty wstępnej. Do tej pory obowiązany był wskazywać w ogłoszeniu o zamówieniu, że zaprosi nie mniej niż pięciu wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi - 10 mln euro, nie mniej niż siedmiu. Nowelizacja łagodzi ten wymóg. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający obowiązany będzie wskazywać w ogłoszeniu, że zaprosi do złożenia oferty wstępnej nie mniej niż trzech wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne - nie mniej niż pięciu.
W analogiczny sposób znowelizowano tryb dialogu konkurencyjnego. Dotychczas w tym trybie zamawiający obowiązany był wskazywać w ogłoszeniu o zamówieniu, że zaprosi do dialogu nie mniej niż pięciu wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi - 10 mln euro, nie mniej niż siedmiu. Tutaj także następuje złagodzenie tego wymogu w ten sposób, że pod rządami nowych przepisów zamawiający obowiązany będzie wskazywać w ogłoszeniu, że zaprosi do dialogu nie mniej niż trzech wykonawców, a jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy progi unijne - nie mniej niż pięciu.
W przypadku zamówienia z wolnej ręki zmianie uległa przesłanka udzielania tzw. zamówień dodatkowych i uzupełniających na roboty budowlane i usługi. Pierwsza z podstaw prawnych umożliwia udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 proc. wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym uległ zmianie próg wartości dopuszczalnych zamówień dodatkowych. Do tej pory wynosił on jedynie 20 proc. Opisywana zmiana, aczkolwiek w pełni zgodna z Dyrektywami 2004/17 i 2004/18, budzi jednak zasadnicze wątpliwości. Instytucja zamówienia dodatkowego, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie bez powodu jest wskazywana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla prawidłowości funkcjonowania przepisów o zamówieniach publicznych.
PRZYKŁAD
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Wykonawca nie załącza wymaganej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia deklaracji zgodności dla oferowanego produktu. W jego dotychczasowym stanie prawnym oferta podlegałaby odrzuceniu, ponieważ niezałączony dokument nie był dokumentem na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Po wejściu w życie nowelizacji deklaracja zgodności będzie mogła być uzupełniona w trybie art. 26 ust. 3, gdyż jest dokumentem potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.
Zdecydowanie mniejsze kontrowersje budzi zmiana w odniesieniu do tzw. zamówień uzupełniających. Po nowelizacji będzie możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. Instytucja ta, z uwagi na konieczność zapowiedzenia w przetargu poprzedzającym udzielenie zamówienia podstawowego możliwości udzielania zamówień uzupełniających oraz podwyższenia wartości szacunkowej zamówienia podstawowego o wartość planowanych zamówień uzupełniających, nie jest już tak kontrowersyjna jak zamówienia dodatkowe.
Tryby negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę nie ulegają zmianom.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK