| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

Co się zmieniło w prawie zamówień publicznych

11 czerwca weszła w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Podwyższa ona z 6 do 14 tys. euro wartość zamówienia, od którego należy stosować tę ustawę. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. W tym celu wprowadzono między innymi ograniczenia we wnoszeniu środków odwoławczych przez przedsiębiorców.

Nowe progi kwotowe
 
Nowelizacja przynosi zasadnicze przemodelowanie struktury progów kwotowych obowiązujących w prawie zamówień publicznych. Zmiany w tej mierze odnoszą się przede wszystkim do podniesienia dolnego progu obowiązywania ustawy oraz likwidacji progu 60 tys. euro. Do tej pory zamówienia o wartości powyżej 60 tys. euro były udzielane w bardziej zaostrzonym rygorze. Przyjmując pewne uproszczenie, można stwierdzić, iż polski ustawodawca, drogą samoograniczenia, nadał im ramy formalnoprawne zbliżone do zamówień o wartości wynikającej z dyrektyw Unii Europejskiej, mimo, iż miał obowiązek tak zrobić dopiero dla zamówień o wartościach określonych w dyrektywie. Nowelizacja odstępuje od tego rozwiązania i eliminuje w przepisach prawa zamówień publicznych próg 60 tys. euro. Ta ostatnia zmiana powoduje, iż w wyniku nowelizacji będzie można mówić o istnieniu na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych dwóch odmian procedur: uproszczonej - obowiązującej do tzw. progu unijnego, oraz pełnej - stosowanej, gdy wartość udzielanego zamówienia przekroczy tzw. próg unijny. Istnienie w polskiej ustawie progów unijnych jest następstwem kształtu unormowań wspólnotowych. Prawodawstwo unijne nie reguluje wszelkich zamówień publicznych udzielanych w państwach członkowskich, lecz jedynie zamówienia o wartości przewyższającej kwoty progowe określone w dyrektywie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18 oraz Dyrektywa 2004/17 z 31 marca 2004 r.). Poniżej tej wartości progowej państwo członkowskie ma co do zasady swobodę w ukształtowaniu prawa krajowego regulującego zamówienia publiczne, przy poszanowaniu wszakże zasad wynikających z prawa pierwotnego Unii Europejskiej (w tym w szczególności Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Europejski Trybunał Sprawiedliwości akcentuje w stosunku do takich zamówień jednoznacznie, że chociaż niektóre zamówienia są wyłączone z zakresu dyrektyw wspólnotowych w sprawie zamówień publicznych, instytucje zamawiające, które zawierają takie umowy, są niemniej jednak zobowiązane do przestrzegania podstawowych postanowień zawartych w traktacie WE (orzeczenie w sprawie C-59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] Zb. Orz. str. I-9505, pkt 20). Z kolei prawodawstwo krajowe dotyczące zamówień o wartości ponadprogowej musi być całkowicie zgodne z wymogami Dyrektywy 2004/18 oraz Dyrektywy 2004/17.
Kwota progu unijnego rozdziela od siebie procedury o odmiennym reżimie formalnoprawnym. Zamówienia poniżej tego progu są znacznie uproszczone, co znajduje swój wyraz w odmiennych obowiązkach publikacyjnych, szerszym katalogu dostępnych trybów udzielania zamówień, a przede wszystkim znaczącym skróceniu terminów składania ofert oraz ograniczeniu środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom, tylko do instytucji protestu. Z kolei zamówienia publiczne o wartości przewyższającej próg unijny są znacząco sformalizowane i w pełni odpowiadają unormowaniom wynikającym z Dyrektywy 2004/18 oraz Dyrektywy 2004/17.
Wysokość progu unijnego określa rozporządzenie z 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Próg ten dla zamówień na roboty budowlane wynosi 5 278 mln euro, zaś dla dostaw i usług (w zależności od statusu prawnego danego zamawiającego) 137 tys. lub 211 tys. euro.
Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ulegnie także zwiększeniu graniczny próg zastosowania przepisów ustawy z 6 tys. do 14 tys. euro (art. 14 pkt 8 prawa zamówień publicznych). Zmiana ma przyczynić się do usprawnienia procesu udzielania zamówień najmniejszej wartości. Niezmienny pozostaje natomiast próg tzw. zamówień sektorowych - wynosi on nadal 5 278 mln euro dla robót budowlanych oraz 422 tys. euro dla dostaw i usług. Bez zmian pozostały wartości kwotowe dla procedur zaostrzonych, dla których w szczególności przewiduje się obowiązkową kontrolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, tj. 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK