| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Skarga pauliańska - sposobem ochrony wierzyciela

Skarga pauliańska - sposobem ochrony wierzyciela

Zdarza się, że dłużnik, unikając wykonania zobowiązania, usuwa poszczególne składniki ze swojego majątku, uniemożliwiając zaspokojenie wierzyciela, albo spełnia zobowiązanie wobec jednego, wybranego wierzyciela, krzywdząc innych. Ochronie pokrzywdzonego w ten sposób wierzyciela służy instytucja skargi pauliańskiej, która pozwala mu na wystąpienie z powództwem o uznanie takiej umowy lub innej czynności za bezskuteczną.

Bezskuteczność w prawie upadłościowym
 
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że czynności prawne dokonane przez upadłego po ogłoszeniu upadłości są nieważne, jednakże na mocy przepisów art. 127-135 niejako rozciągają skutki ogłoszenia upadłości na czas przed jej ogłoszeniem. Dla ułatwienia uzyskania przez wierzycieli upadłego zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wyszły z jego majątku przed ogłoszeniem upadłości, ustawodawca przewidział trzy różne tryby, w ramach których może powstać bezskuteczność wobec masy upadłości. Po pierwsze, niektóre czynności, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Już samo ogłoszenie upadłości powoduje powstanie stanu bezskuteczności. Bezskuteczne z mocy prawa są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej. Bezskuteczne będą również ugoda sądowa, uznanie powództwa oraz zrzeczenie się roszczenia. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości. Zaznaczyć jednak należy, iż nie będą bezskuteczne czynności polegające na ustanowieniu zabezpieczeń przed dniem ogłoszenia upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi lub sprzedażą papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu. Czynności prawne odpłatne, dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
Jeżeli upadłym jest spółka lub osoba prawna to bezskuteczne będą czynności dokonane z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób, jak również czynności dokonane między spółkami, gdy jedna z nich jest spółką dominującą.
Kolejnym rodzajem czynności są te, których bezskuteczność może być stwierdzona jedynie orzeczeniem sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz może uznać w części za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości wynagrodzenie za pracę pracownika upadłego, wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem, lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług, zawartej przed ogłoszeniem upadłości, które jest rażąco wyższe od wynagrodzenia za danego rodzaju pracę lub świadczenie usług i nie jest uzasadnione nakładem pracy.
Sędzia-komisarz na wniosek syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy lub z urzędu może uznać również za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenie majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub innym obciążeniem rzeczowym, gdy upadły nie był dłużnikiem osobistym, jeżeli obciążenie to ustanowione zostało na rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a w związku z ustanowieniem tego zabezpieczenia upadły nie otrzymał żadnego świadczenia. Bez względu na wysokość świadczenia otrzymanego przez upadłego za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości mogą zostać uznane obciążenia zabezpieczające długi małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym, a w przypadku osób prawnych dokonane z ich wspólnikami, reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób.
Trzecim rodzajem obejmującym czynności, które nie są bezskuteczne z mocy prawa ani za bezskuteczne nie mogą zostać uznane, postanowieniem sędziego-komisarza są te, które podlegają zaskarżeniu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o skardze pauliańskiej z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki postępowania upadłościowego.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK