| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Skarga pauliańska - sposobem ochrony wierzyciela

Skarga pauliańska - sposobem ochrony wierzyciela

Zdarza się, że dłużnik, unikając wykonania zobowiązania, usuwa poszczególne składniki ze swojego majątku, uniemożliwiając zaspokojenie wierzyciela, albo spełnia zobowiązanie wobec jednego, wybranego wierzyciela, krzywdząc innych. Ochronie pokrzywdzonego w ten sposób wierzyciela służy instytucja skargi pauliańskiej, która pozwala mu na wystąpienie z powództwem o uznanie takiej umowy lub innej czynności za bezskuteczną.

Współdziałanie z osobą bliską
 
Ustawodawca, znając trudności związane z udowadnianiem stanów świadomości, ustanawia w k.c. wiele domniemań mających na celu ułatwienie, a czasem wręcz umożliwienie skutecznego dochodzenia przez wierzyciela uznania czynności dłużnika za bezskuteczną.
W art. 527 par. 3 k.c. ustanowione zostało domniemanie, że jeżeli stroną czynności dokonanej z dłużnikiem była osoba bliska, to posiadała ona wiedzę, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Pojęcie osoby bliskiej nie zostało zdefiniowane i istnieją spory dotyczące zakresu tego pojęcia, jednakże w doktrynie przyjmuje się, że należy stosować definicję rozszerzającą krąg osób będących w bliskich stosunkach i w sposób indywidualny podchodzić do konkretnej sytuacji. Orzecznictwo wskazywało, że okoliczność, czy osoba, z którą dłużnik dokonał czynności, jest osobą bliską w rozumieniu przepisu art. 527 par. 3 k.c., należy badać w powiązaniu z konkretną sprawą. Do osób bliskich w pierwszym rzędzie będą należały, obok bliskich członków rodziny, przyjaciele i koledzy, zaufani pracownicy, podwładni itd. Jednocześnie w doktrynie przeważa pogląd, że stosunki rodzinne nie wskazują jednoznacznie na istnienie bliskiego stosunku.
Określenie zatem, czy istnieje pomiędzy dłużnikiem a osobą, z którą dokonał czynności prawnej, stosunek bliskości, jest ocenne i wymaga indywidualizacji w konkretnej sprawie. Okolicznościami, które przemawiają za uznaniem, że osoby pozostają w bliskich stosunkach, może być 15-letnia znajomość, określana jako przyjazne stosunki koleżeńskie, upoważniająca do wystąpienia z propozycją wystąpienia z prośbą o udzielenie poręczenia zobowiązania o znacznej wysokości, planowanie prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej albo powiązania gospodarcze. Pojęcie osoby bliskiej w rozumieniu przepisu art. 527 par. 3 k.c. nie ma charakteru formalnego. Oznacza to, że brak jest zamkniętego katalogu osób, którym ustawa nadaje przymiot osoby bliskiej. Pojęcie to ma charakter materialny, którego sens zmienia się w czasie, w zależności od panujących warunków społeczno-gospodarczych, a ostateczny kształt nadaje mu orzeczenie sądu zapadające w konkretnej sprawie.
DOMNIEMANIA UŁATWIAJĄCE DOCHODZENIE OCHRONY
- stroną czynności z wierzycielem jest osoba bliska
- osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową nieodpłatnie
Ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1997 r. nr 117, poz. 751) do art. 527 k.c. dodany został par. 4 ustanawiający domniemanie istnienia wiedzy o świadomości pokrzywdzenia wierzycieli, jeżeli osoba uzyskująca wskutek czynności prawnej korzyść majątkową jest przedsiębiorcą pozostającym z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych. W literaturze podkreśla się, że pojęcie stałych stosunków gospodarczych jest bardzo szerokie, obejmuje nie tylko podmioty powiązane ze sobą kapitałowo, lecz również handlowo. Podstawową cechą, świadczącą o stałości stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, jest długotrwałość współpracy. O tym, że stosunki są stałe, świadczy również ich charakter i rozmiar, dające podstawę do przyjęcia, że strony mają wiedzę o stanie majątkowym kontrahenta. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że stałe stosunki gospodarcze odpowiadają relacji bliskich stosunków między osobami fizycznymi.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną firm i osób prywatnych, a w szczególności windykacją należności i dochodzeniem odszkodowań powypadkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »