| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska

Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzysta ze środowiska, musi więc podporządkować się wymaganiom związanym z jego ochroną.

Opakowania i odpady opakowaniowe
 
Opakowaniami są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszystkich produktów, a także części opakowań i elementy połączone z opakowaniami. Są to zarówno opakowania jednostkowe, hurtowe, jak i transportowe. Obowiązki związane z właściwym przygotowaniem opakowań kierowane są do producentów (importerów) tego typu wyrobów.
Sposób wykonania opakowania powinien zapewniać jego wielokrotny użytek, a następnie recykling, ograniczenie masy i objętości opakowań, ograniczenie w składzie opakowań ilości substancji i materiałów zagrażających życiu i zdrowiu człowieka lub zagrażających środowisku.
WAŻNE
Ustawa przewiduje możliwość odraczania oraz umarzania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
 
Zgłoszenia, ewidencje, opłata produktowa
 
Obowiązki dotyczące recyklingu, osiągania poziomów odzysku oraz wnoszenia opłaty produktowej pociągają za sobą konieczność prowadzenia odpowiednich ewidencji. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zgłaszania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, faktu rozpoczęcia (30 dni wcześniej) lub likwidacji (14 dni wcześniej) działalności związanej z wytwarzaniem (importem) określonych produktów.
Na podstawie prowadzonej ewidencji przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym była prowadzona działalność, określając:
- masę opakowań, w których przedsiębiorca sprzedał produkty, oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- wysokość opłaty produktowej,
- masę wywiezionych za granicę opakowań.
Sprawozdanie należy sporządzić na jednym z trzech wzorów formularzy przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska:
- OPAK - 1 Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań
- OPAK - 2 Formularz sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
- OPAK - 3 Formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań.
Treścią obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jest konieczność osiągnięcia ich określonego poziomu, ustalonego jako procent masy albo ilości wprowadzonych do obrotu w danym roku opakowań, bądź wskazanych produktów na rynek krajowy. Od 2008 roku w Polsce będzie obowiązywał recykling palet drewnianych, a recyklingiem tworzyw sztucznych będzie wytworzenie nowego produktu.
 
Odpowiedzialność cywilna
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska odsyła w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku do kodeksu cywilnego. Artykuł 435 kodeksu cywilnego przewiduje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody spowodowane eksploatacją zakładu lub przedsiębiorstwa funkcjonującego w wykorzystaniem sił przyrody. Jeśli szkodę wyrządził zakład, na terenie którego znajdują się substancje niebezpieczne, grożące powstaniem poważnej awarii przemysłowej, to zakład odpowiada bez względu na to, czy jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Ustawa potwierdza zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji administracyjnej i w jej granicach.
RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Przepisy przewidują trzy rodzaje odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska:
- cywilną,
- karną,
- administracyjną.
Na podstawie art. 323 ustawy Prawo ochrony środowiska Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje lub stowarzyszenia, których podstawowym zadaniem statutowym jest ochrona środowiska, mogą występować z roszczeniami o zaprzestanie bezprawnej działalności powodującej zagrożenie lub naruszenie środowiska. Ochronie środowiska służy również roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w związku z naprawieniem szkody w środowisku przez podmiot, który tej szkody nie wyrządził (art. 326 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wysokość takiego roszczenia ograniczona jest do poniesionych, uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Prawo ochrony środowiska w art. 328 przyznaje szczególne uprawnienia organizacjom ekologicznym, które mogą występować z roszczeniem o zaprzestanie reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeśli reklama ta zawiera treści propagujące model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska, i zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim wykorzystuje obraz dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK