| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Pozwolenie na użytkowanie
 
W określonych w ustawie przypadkach (patrz niżej) przed oddaniem obiektu do użytkowania należy uzyskać odrębną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Pozwolenie takie jest wymagane w sytuacji, gdy:
- na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i obiekt zaliczony jest do jednej z kategorii wskazanych w załączniku do ustawy (chodzi m.in. o budynki nauki, kultury, oświaty, kultu religijnego, służby zdrowia, administracji publicznej, handlu, gastronomii),
- właściwy organ wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, w przypadku legalizacji samowoli budowlanej,
- właściwy organ wydał decyzję o stwierdzeniu wykonania obowiązku podjęcia określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w określonym terminie,
- przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi (jeśli nie jest on jednocześnie inwestorem) lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
WAŻNE
KARA ZA NIELEGALNE UŻYTKOWANIE
W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów, organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest ponadto obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy:
- Inspekcji Ochrony Środowiska,
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- Państwowej Straży Pożarnej.
Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
 
Sankcje za samowolę
 
Budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu stanowi samowolę budowlaną. Zasadniczo organ nakazuje w takiej sytuacji rozbiórkę obiektu budowlanego, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Prawo budowlane przewiduje możliwość legalizacji samowoli budowlanej, pod warunkiem że budowa:
- jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu,
- nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Wniosek o legalizację składa się do organu nadzoru budowlanego - zazwyczaj powiatowego. W takiej sytuacji organ ma obowiązek wstrzymać prowadzenie robót budowlanych i dokonać niezbędnych zabezpieczeń budowy. Jednocześnie nakłada na inwestora obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
- zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania albo, decyzją o warunkach zabudowy,
- innych dokumentów, m.in. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy nie ma planu zagospodarowania terenu), projektu architektoniczno-budowlanego.
Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione, organ nadzoru budowlanego nakaże rozbiórkę budynku. Jeżeli inwestor przedłoży wymagane dokumenty, traktuje się je jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została zakończona). Jeżeli budowa została zakończona, organ wyda wtedy decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego. W decyzji tej nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK