| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Bez zgłoszenia i pozwolenia
 
Ustawa wyróżnia jeszcze trzecią kategorię robót budowlanych, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę i nie wymagają zgłoszenia. Przypadki te zostały określone w art. 29 ust. 1 i 2 prawa budowlanego. Są to m.in. budowy:
- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
- obiektów małej architektury (z wyjątkiem obiektów w miejscach publicznych),
- ogrodzeń (jeśli nie są usytuowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub ich wysokość nie przekracza 2,20 m),
- roboty budowlane polegające na instalowaniu krat na obiektach budowlanych i instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości poniżej 3 m.
 
Gdy jest pozwolenie
 
Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta upoważnia inwestora do rozpoczęcia budowy, a przez zatwierdzenie projektu budowlanego akceptuje plan budowy, w tym jej funkcję i konstrukcję oraz zamierzone zasady zagospodarowania działki budowlanej lub terenu budowy. Pozwolenie na budowę może być wydane tylko przed rozpoczęciem inwestycji.
WAŻNE
DECYZJA OSTATECZNA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Przez ostateczną decyzję upoważniającą do rozpoczęcia robót należy rozumieć decyzję, od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji. Może to zatem być decyzja organu I instancji, od której nie zostało wniesione odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia, lub decyzja wydana w trybie odwoławczym przez organ II instancji. Decyzją ostateczną jest też decyzja wydana w I instancji przez ministra lub kierownika urzędu centralnego oraz decyzja wydana w I instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze - w sprawach należących do zadań własnych gminy
WAŻNE
KIEDY WYGASA POZWOLENIE
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata. Po tym czasie budowa może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu
 
Rozpoczęcie robót
 
O terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor powinien zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia doręcza oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), oraz - w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru.
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami tymi są:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
Inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (zazwyczaj do starosty) o wydanie dziennika budowy. Organ ten wydaje dziennik budowy w terminie trzech dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK