| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Co we wniosku
 
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
- projekt budowlany w czterech egzemplarzach, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (projekt powinien spełniać wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeśli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Potrzebny projekt budowlany
 
Sporządzenie projektu budowlanego i związanych z nim opracowań inwestor powierza projektantowi (projektantom) lub jednostce organizacyjnej świadczącej usługi projektowe. Następuje to zazwyczaj w drodze umowy o dzieło. Projekt powinien być opracowany zgodnie z planem miejscowym lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
- projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia; jeśli projekt dotyczy obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - projekt powinien zawierać również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- stosownie do potrzeb - oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
- w zależności od potrzeb - wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor ma obowiązek wykonywania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Odstępstwo od projektu (lub innych warunków pozwolenia na budowę) jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie jest ono istone. Jeżeli jest istotne, należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
 
Dodatkowe zezwolenia
 
Pozwolenie na budowę jest wprawdzie samodzielną decyzją organu administracji, jednak może być wydane dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
Obowiązek uzyskania pozwoleń, uzgodnień lub opinii dotyczy m.in.:
- robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, które wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- obiektów, których projekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- wykonania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK