| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Co we wniosku
 
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
- projekt budowlany w czterech egzemplarzach, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (projekt powinien spełniać wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeśli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Potrzebny projekt budowlany
 
Sporządzenie projektu budowlanego i związanych z nim opracowań inwestor powierza projektantowi (projektantom) lub jednostce organizacyjnej świadczącej usługi projektowe. Następuje to zazwyczaj w drodze umowy o dzieło. Projekt powinien być opracowany zgodnie z planem miejscowym lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
- projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia; jeśli projekt dotyczy obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - projekt powinien zawierać również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- stosownie do potrzeb - oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
- w zależności od potrzeb - wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor ma obowiązek wykonywania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Odstępstwo od projektu (lub innych warunków pozwolenia na budowę) jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie jest ono istone. Jeżeli jest istotne, należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
 
Dodatkowe zezwolenia
 
Pozwolenie na budowę jest wprawdzie samodzielną decyzją organu administracji, jednak może być wydane dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
Obowiązek uzyskania pozwoleń, uzgodnień lub opinii dotyczy m.in.:
- robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, które wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- obiektów, których projekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- wykonania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK