| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Prawo do nieruchomości
 
Prawo zabudowy nieruchomości ma każdy, jeżeli wykaże tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest zazwyczaj akt notarialny, który potwierdza, że inwestor jest właścicielem nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomością może też wynikać z umowy najmu lub dzierżawy, pod warunkiem że właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę (wyrok NSA z 10 lipca 1987 r., IV SA 381/87, ONSA 1988/1/7). Gdy nieruchomość stanowi współwłasność - zgodę na budowę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele. Jeśli nie dojdą do porozumienia, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane inwestor składa na urzędowym formularzu, pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 
Decyzja o warunkach zabudowy
 
Zanim inwestor podejmie jakiekolwiek działania związane z planowaną inwestycją, powinien sprawdzić w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powinien znać oznaczenie geodezyjne działki, według danych z rejestru gruntów.
Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. Obejmują one niecałe 20 proc. powierzchni kraju. Oczekiwanie na ich uchwalenie może oznaczać zablokowanie inwestycji na wiele lat. W wielu przypadkach wyjściem jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która również określa przeznaczenie działki. Ale może być ona wydana, pod warunkiem że sąsiednia działka jest zabudowana, teren ma dostęp do drogi publicznej, a uzbrojenie terenu (także projektowane) jest wystarczające dla inwestycji budowlanej. Ostatni warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką a inwestorem. Wcześniej teren musi być wyłączony ponadto z produkcji rolnej.
Dla ustalenia warunków zabudowy konieczne jest złożenie wniosku i uzyskanie wymaganych uzgodnień (art. 52 i art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W treści wniosku o jej wydanie należy, poprzez podanie numerów ewidencyjnych działek, określić nieruchomości, których dotyczy wniosek. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy ją dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.
Po ustaleniu przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy planu nie ma - uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestor może zlecić opracowanie projektu budowlanego, a następnie złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych (budowy).
 
W jakim trybie pozwolenie
 
Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę wszczyna złożenie wniosku. Należy go złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, czyli starosty lub w wyjątkowych przypadkach wojewody. Wojewoda jest organem właściwym między innymi w sprawach obiektów i robót budowlanych:
- usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego.
Pozwolenie na budowę dotyczy zawsze nieruchomości, zatem właściwość miejscową organu ustala się według miejsca położenia nieruchomości. O wszczęciu postępowania organ zawiadamia wszystkie podmioty będące stronami postępowania. Stronami tymi są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Wzór wniosku ustalony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127).
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK