| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Zasadą jest, że rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. W przeciwnym razie taka budowa może być uznana za samowolę budowlaną. W przypadku mniej skomplikowanych obiektów rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem zamiaru budowy. Ale istnieje też kategoria prac budowlanych, na których prowadzenie nie jest wymagane pozwolenie i nie trzeba ich zgłaszać w urzędzie.

Prawo do nieruchomości
 
Prawo zabudowy nieruchomości ma każdy, jeżeli wykaże tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest zazwyczaj akt notarialny, który potwierdza, że inwestor jest właścicielem nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomością może też wynikać z umowy najmu lub dzierżawy, pod warunkiem że właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę (wyrok NSA z 10 lipca 1987 r., IV SA 381/87, ONSA 1988/1/7). Gdy nieruchomość stanowi współwłasność - zgodę na budowę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele. Jeśli nie dojdą do porozumienia, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane inwestor składa na urzędowym formularzu, pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 
Decyzja o warunkach zabudowy
 
Zanim inwestor podejmie jakiekolwiek działania związane z planowaną inwestycją, powinien sprawdzić w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powinien znać oznaczenie geodezyjne działki, według danych z rejestru gruntów.
Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. Obejmują one niecałe 20 proc. powierzchni kraju. Oczekiwanie na ich uchwalenie może oznaczać zablokowanie inwestycji na wiele lat. W wielu przypadkach wyjściem jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która również określa przeznaczenie działki. Ale może być ona wydana, pod warunkiem że sąsiednia działka jest zabudowana, teren ma dostęp do drogi publicznej, a uzbrojenie terenu (także projektowane) jest wystarczające dla inwestycji budowlanej. Ostatni warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką a inwestorem. Wcześniej teren musi być wyłączony ponadto z produkcji rolnej.
Dla ustalenia warunków zabudowy konieczne jest złożenie wniosku i uzyskanie wymaganych uzgodnień (art. 52 i art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W treści wniosku o jej wydanie należy, poprzez podanie numerów ewidencyjnych działek, określić nieruchomości, których dotyczy wniosek. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy ją dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.
Po ustaleniu przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy planu nie ma - uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestor może zlecić opracowanie projektu budowlanego, a następnie złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych (budowy).
 
W jakim trybie pozwolenie
 
Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę wszczyna złożenie wniosku. Należy go złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, czyli starosty lub w wyjątkowych przypadkach wojewody. Wojewoda jest organem właściwym między innymi w sprawach obiektów i robót budowlanych:
- usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego.
Pozwolenie na budowę dotyczy zawsze nieruchomości, zatem właściwość miejscową organu ustala się według miejsca położenia nieruchomości. O wszczęciu postępowania organ zawiadamia wszystkie podmioty będące stronami postępowania. Stronami tymi są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Wzór wniosku ustalony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127).
 
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »