| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Sprostowania, uzupełnienia
 
Może się zdarzyć, że doręczona (lub ogłoszona) przedsiębiorcy decyzja jest wadliwa - niepełna bądź zawiera błędy.
Artykuły 113 par. 1 oraz 111 par. 1 k.p.a. dopuszczają możliwość jej sprostowania. Według pierwszego z wymienionych przepisów przedmiotem sprostowania mogą być błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki, zawarte w wydanych przez organy administracyjne decyzjach. Dokonywanie tych czynności jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek nie jest ponadto ograniczona jakimkolwiek terminem. Oznacza to, że takie żądanie można zgłosić w dowolnym czasie. Zakresem sprostowania objęta jest cała decyzja - poczynając od rozstrzygnięcia, a kończąc np. na innych elementach decyzji wymaganych przez przepisy ustaw szczególnych.
Artykuł 111 par. 1 k.p.a. obejmuje natomiast uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych służących stronie (odwołanie od decyzji, powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego). Należy przyjąć, że strona może żądać uzupełnienia rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości żądania strony, albo nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, czy nie zamieścił w osnowie decyzji rozstrzygnięcia, które zgodnie z przepisami szczególnymi powinien był zamieścić z urzędu.
Czynność ta dokonywana jest wyłącznie na wniosek strony złożony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub jej ogłoszenia.
Istotne jest, że wnosząc takie żądanie w przewidzianym czasie strona nie traci terminu do wniesienia odwołania. Biegnie on bowiem dopiero od doręczenia orzeczenia (w zależności od rodzaju uchybienia w formie decyzji lub postanowienia) dotyczącego żądania złożonego przez stronę.
Strona lub organ egzekucyjny mogą zwracać się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o wyjaśnienie ich wątpliwości co do jej treści. W razie złożenia takiego wniosku organ ma obowiązek dokonania wykładni decyzji.
Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy stronie zażalenie.
 
Kiedy odwołanie
 
Podstawowym środkiem prawnym służącym weryfikacji decyzji nieostatecznej jest odwołanie. Jest to zwyczajny środek zaskarżenia, który może być wnoszony z różnych przyczyn wynikających po prostu z niezadowolenia jednej lub kilku stron postępowania z powodu rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji.
Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie wskutek wniesienia odwołania. W żadnym wypadku nie może być wszczęte z urzędu.
Od zasady dwuinstancyjności ustawodawca przewidział oczywiście wyjątki. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do takiego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań (art. 127 par. 3 k.p.a.). Podstawowa różnica między tymi środkami prawnymi sprowadza się jednak do tego, że w przypadku odwołania właściwy do jego rozpatrzenia jest inny organ (wyższego stopnia), w przypadku zaś wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - ten sam organ, który wydał zaskarżoną decyzję.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK