| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Przedsiębiorca, który nie z własnej winy przekroczył termin np. do wniesienia odwołania od decyzji, może starać się o jego przywrócenie. W tym celu musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do organu administracji.
Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58 i 59 k.p.a. stwarza możliwość skutecznego dokonania czynności procesowej przez stronę, gdy upłynął już termin do jej podjęcia.
Uprawniona do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest osoba zainteresowana, czyli uczestnicząca w postępowaniu, uprawniona lub zobowiązana do dokonania czynności procesowej. Są to więc strony, uczestnicy na prawach strony i inni uczestnicy. Jednak nie każdy termin można przywrócić. Przywróceniu podlegają wyłącznie terminy procesowe, nigdy terminy prawa materialnego - np. termin uchylenia decyzji w trybie wznowienia postępowania, termin stwierdzenia nieważności decyzji czy terminy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Organ może przywrócić zarówno termin zawity, jak i przez niego wyznaczony.
Przywróceniem terminu rządzi zasada skargowości. Oznacza to, że niedopuszczalne byłoby jego przywrócenie z urzędu.
Żeby więc można było przywrócić termin, powinny być spełnione łącznie następujące przesłanki:
1) zainteresowany musi wnieść prośbę (wniosek) o przywrócenie uchybionego terminu. W prośbie tej powinien wykazać, że mimo całej staranności nie udało się mu zachować terminu. Sama prośba jest pismem procesowym, do którego stosuje się przepisy o podaniach. Powinna zatem zawierać elementy wskazane w art. 63 par. 2 i par. 3 k.p.a.;
2) wnoszący prośbę powinien uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przepisy prawa wymagają wyłącznie uwiarygodnienia, a nie udowodnienia braku winy. Uprawdopodobnienie (uwiarygodnienie) należy traktować jako środek zastępczy, który jest słabszy niż dowód. Ma on doprowadzić do uzasadnionego przypuszczenia, że zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Organ administracji nie może więc żądać, by strona przedstawiła konkretne dowody - dokumenty czy zeznania świadków. Sama ocena jednak, czy wystąpiły okoliczności powodujące niemożność zachowania terminu, należy do organu administracji publicznej rozpatrującego prośbę o przywrócenie terminu. Przeszkody powodujące uchybienie terminu powinny mieć charakter obiektywny, niezależny od zainteresowanego, oraz muszą trwać przez cały bieg terminu przewidzianego dla dokonania czynności procesowej (wyrok NSA z 13 października 1999 r., sygn. akt IV SA 1656/97, niepublikowany).
Do okoliczności uzasadniających brak winy możemy zaliczyć np. nieprawidłowe doręczenie pisma od organu administracji wzywającego stronę do określonego zachowania, nagłą chorobę, pożar;
3) prośba powinna być wniesiona w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia. Ten siedmiodniowy termin jest nieprzywracalny (art. 58 par. 3 k.p.a.). Datą, od której należy go liczyć, jest dzień uzyskania przez zainteresowanego wiadomości o zdarzeniu powodującym rozpoczęcie biegu terminu;
4) jednocześnie z wniesieniem prośby strona powinna dopełnić czynności, dla których termin był określony. W przypadku zatem gdy strona wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, powinna jednocześnie wnieść odwołanie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK