| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Niekorzystna decyzja administracyjna dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, wobec którego została wydana niekorzystna dla niego decyzja administracyjna, może skorzystać z przewidzianych przez ustawodawcę środków prawnych pozwalających ją wzruszyć. Dają one szansę na wywalczenie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest jej wadliwość. Ustawodawca w art. 156 k.p.a. wskazał przypadki, w których może być ona uznana za nieważną. Zgodnie z tym przepisem organ administracji stwierdzi nieważność decyzji, która:
- została wydana z naruszeniem przepisów o własności, bez podstawy prawnej (oznacza to, że albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje organ do działania, albo przepis jest, lecz nie spełnia wymagań podstawy prawnej działania organów tej administracji, polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne)
- została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa, dotyczy sprawy już rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
- została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
- była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
- w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
- zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Jeśli chodzi o rażące naruszenie prawa, to chodzi tu zarówno o przepisy prawa materialnego, jak i procesowego. Jako przykłady takich naruszeń można podać brak prawidłowego powiadomienia stron o wszczęciu postępowania, rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, rozstrzygnięcie o sytuacji prawnej osoby, która zmarła po wszczęciu postępowania, wymierzenie opłaty od czynności cywilnoprawnej, która opłacie nie podlega.
Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji wszczyna się na wniosek strony bądź z urzędu. Z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może zostać wszczęte z inicjatywy samego organu administracyjnego lub wskutek sprzeciwu prokuratora, osoby trzeciej albo wniesienia takiego żądania przez organizację społeczną lub inny podmiot upoważniony na podstawie przepisów szczególnych.
Istotne jest, że jeśli z wnioskiem o stwierdzenie nieważności występuje strona, to może on dotyczyć wyłącznie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, czyli takiej, na którą nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia. Stwierdzenie nieważności decyzji nieostatecznej jest możliwe wyłącznie z urzędu.
Organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest organ wyższego stopnia. Od zasady tej istnieją jednak dwa wyjątki określone w przepisie art. 157 par. 1 in fine k.p.a. W przypadku gdy chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez naczelny organ administracji państwowej lub samorządowe kolegium odwoławcze, właściwy do stwierdzenia nieważności będzie ten organ.
Jak się ma wniesienie przez stronę wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji do jej wykonalności?
Organ właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ma obowiązek wstrzymać - bądź z urzędu, bądź na żądanie strony - wykonanie zaskarżonej decyzji tylko wówczas, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja dotknięta jest jedną z wad powodujących stwierdzenie jej nieważności. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK