| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą używaną dla średnich - w potocznym znaczeniu - przedsiębiorstw. Nie znaczy to jednak, że nie rodzi ona w praktyce problemów. Nawet osoby prowadzące sprawy takiej spółki i reprezentujące ją nie zawsze mają świadomość wszystkich swych obowiązków i zagrożeń wynikających z ich niedopełnienia, podobnie zresztą jak wspólnicy.

Sposoby wyceny
 
W gospodarce rynkowej funkcjonują trzy zasadnicze techniki badania wartości aportu: księgowa nazywana też historyczną, ogólnej siły nabywczej pieniądza oraz wartości bieżącej, która występuje w dwóch odmianach - w podejściu dochodowym, nazywanym też metodą ekonomiczną oraz opartej na wycenie poszczególnych składników majątku. Stosunkowo często powoływana jest metoda księgowa. W stosunku do aportu znaczenie ma także metoda likwidacji (upłynnienia).
WAŻNE
KONIECZNE RÓŻNE TECHNIKI
Do wyceny aportu nie można stosować jednej, uniwersalnej metody wyceny
WAŻNE
WYBÓR METODY
Wybór metody wyceny jest także elementem wyceny
Biegły rzeczoznawca zawsze bierze pod uwagę jej cel. Wartość aportu zależy od rodzaju przedmiotu aportu oraz od okoliczności sprawy. Inaczej bowiem należy wyceniać nowy samochód, inaczej know-how, jeszcze inaczej trudno ściągalną wierzytelność.
Szczególnie problematyczne jest określenie wartości aportu w postaci przedsiębiorstwa. Dokonanie jednoznacznej wyceny, zwłaszcza w przypadku większych zespołów środków produkcji i aportów z zakresu własności przemysłowej jest niezwykle trudne. Za błąd należy uznać przyjmowanie jako zasady ustalania wartości aportu według wartości księgowej przedmiotu figurującej w księgach podatkowych wspólnika wnoszącego aport (podstawą wyceny aportów powinny być w zasadzie przepisy ustawy o rachunkowości, a wycena bilansowa księgowa jest obowiązkowa przy dokonywaniu wyceny bilansowej przez istniejącą już spółkę; na etapie tworzenia spółki można zastosować również metodę wartości rynkowej). Wartości te rzadko odpowiadają wartości zbywczej rzeczy czy praw i spółka zmuszona byłaby dokonywać urealnienia wartości wniesionego wkładu. Metoda ta może się okazać metodą szczególnie zawodną w razie wyceny przedsiębiorstwa czy praw na dobrach niematerialnych.
Zwrócić też należy uwagę na regulacje podatkowe, które zawierają rozróżnienia dwóch sposobów określenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jako wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w zakresie podatku dochodowego) wnoszonych do spółki w postaci aportu nakazują przyjmować ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. z 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.). W razie przekształcania spółki, połączenia i podziału podmiotów, wartość początkową tychże środków ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych (art. 16g ust. 9 ustawy o CIT). Od 1 stycznia 2007 r. regulacja ta dotyczy także wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wówczas wartość początkową wnoszonych składników będzie się określało - co do zasady - tak jak w przypadku przekształcenia lub łączenia spółek, czyli w wysokości wynikającej z ksiąg zbywcy (art. 16g ust. 10a ustawy). Mamy wówczas do czynienia z zasadą kontynuacji amortyzacji.
Nie sposób też pominąć zagadnienia wartości aportu wynikającej z przepisów o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się (nie rzadziej niż na dzień bilansowy) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o przewidziane przepisem odpisy.
Sposób określenia wartości wkładu niepieniężnego jest uzależniony od rodzaju przedmiotu aportu.
Stosunkowo najmniej kontrowersji budzi określenie wartości prawa własności rzeczy ruchomych, choć i tu pojawiają się wątpliwości, szczególnie gdy przedmiotem aportu jest rzecz unikalna czy nietypowa (np. dzieło sztuki, prototyp maszyny). W takiej sytuacji, jeżeli zarząd nie dysponuje specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny, szczególnie uzasadnione jest dokonanie wyceny aportu. Omawiając kwestię wyceny aportu, nie sposób nie wspomnieć o regulacjach zawartych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z art. 149 tej ustawy przepisy rozdziału dotyczącego określania wartości nieruchomości stosuje się bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny. Przepisy te, mówiące m.in. o podejściu i metodach wyceny, znajdują zastosowanie także przy wycenie aportu. Wyboru właściwej techniki szacowania nieruchomości dokonuje sam rzeczoznawca. W wyroku z 7 października 2005 r. SN orzekł, że wyceny nieruchomości w postępowaniu dotyczącym prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, wniesionego jako wkład do spółki z o.o., powinien dokonać biegły-rzeczoznawca majątkowy, na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (wyrok SN z 7 października 2005 r., IV CK 106/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 128).
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »