| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą używaną dla średnich - w potocznym znaczeniu - przedsiębiorstw. Nie znaczy to jednak, że nie rodzi ona w praktyce problemów. Nawet osoby prowadzące sprawy takiej spółki i reprezentujące ją nie zawsze mają świadomość wszystkich swych obowiązków i zagrożeń wynikających z ich niedopełnienia, podobnie zresztą jak wspólnicy.

Wniesienie przez wspólnika spółki z o.o. na pokrycie obejmowanych udziałów wkładu niepieniężnego w postaci know-how nie budzi wątpliwości ani w doktrynie, ani w orzecznictwie sądowym. Samo pojęcie know-how nie jest zdefiniowane w przepisach prawa, ale należy przez nie rozumieć wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym i finansowym albo innego rodzaju, nadające się do stosowania w działalności przedsiębiorstwa lub przy wykonywaniu zawodu. Taka jest definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Przemysłowej. Know-how nie należy więc ograniczać do rozwiązań o charakterze technicznym. Niemniej - nie ma uniwersalnej definicji i dzisiejsze rozumienie know-how (z ang. wiedzieć jak) nie całkiem odpowiada jego pierwotnemu rozumieniu.
Z wniesieniem aportu w postaci know-how związane są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy wiąże się z podstawową i niekwestionowaną cechą know-how, tj. poufnością. Przepisy art. 158 par. 1 k.s.h. wymagają szczegółowego określenia w umowie spółki przedmiotu wkładu niepieniężnego. Mogą więc powstać pewne trudności w opisaniu aportu w tej postaci. Z jednej bowiem strony należy chroniąc interesy spółki zadbać o zachowanie poufności wiedzy, a z drugiej wypełnić obowiązek określony przepisem, który dotyczy każdego wkładu niepieniężnego.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest konieczność określenia, z jakiego rodzaju umową mamy mieć do czynienia. W literaturze przedmiotu przyjmuje się bowiem, że podstawowymi rodzajami umów dotyczących tego rodzaju wiedzy są: umowa know-how i umowa przeniesienia know-how. Różnica między nimi sprowadza się do tego, że umowa know-how daje możliwość czasowego korzystania z objętych tajemnicą informacji zgodnie z warunkami umowy, natomiast przeniesienie know-how powoduje przejście wszystkich uprawnień na nabywcę.
Poza prawidłowym opisem wkładu obowiązkiem wspólników i członków zarządu jest należyte określenie wartości aportu. Osoby te ponoszą bowiem odpowiedzialność w razie jej zawyżenia.
Wniesienie wkładu niepieniężnego, także w postaci know-how, wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Spółka z o.o. od początku ma obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości. Wynika z tego podstawowy obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem rozpoczęcia działalności, za co - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (u.r.) - uznaje się dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Wniesienie aportu powoduje taki obowiązek. Z chwilą podpisania umowy spółki powstaje bowiem spółka w organizacji, podmiot praw i obowiązków (art. 11 k.s.h.), któremu przysługują m.in. prawa majątkowe.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o przewidziane przepisem odpisy, z tym że odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w postaci aportu stanowiącego know-how nie uważa się za koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »