| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zawyżenie wartości aportu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą używaną dla średnich - w potocznym znaczeniu - przedsiębiorstw. Nie znaczy to jednak, że nie rodzi ona w praktyce problemów. Nawet osoby prowadzące sprawy takiej spółki i reprezentujące ją nie zawsze mają świadomość wszystkich swych obowiązków i zagrożeń wynikających z ich niedopełnienia, podobnie zresztą jak wspólnicy.

Wniesienie przez wspólnika spółki z o.o. na pokrycie obejmowanych udziałów wkładu niepieniężnego w postaci know-how nie budzi wątpliwości ani w doktrynie, ani w orzecznictwie sądowym. Samo pojęcie know-how nie jest zdefiniowane w przepisach prawa, ale należy przez nie rozumieć wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym i finansowym albo innego rodzaju, nadające się do stosowania w działalności przedsiębiorstwa lub przy wykonywaniu zawodu. Taka jest definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Przemysłowej. Know-how nie należy więc ograniczać do rozwiązań o charakterze technicznym. Niemniej - nie ma uniwersalnej definicji i dzisiejsze rozumienie know-how (z ang. wiedzieć jak) nie całkiem odpowiada jego pierwotnemu rozumieniu.
Z wniesieniem aportu w postaci know-how związane są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy wiąże się z podstawową i niekwestionowaną cechą know-how, tj. poufnością. Przepisy art. 158 par. 1 k.s.h. wymagają szczegółowego określenia w umowie spółki przedmiotu wkładu niepieniężnego. Mogą więc powstać pewne trudności w opisaniu aportu w tej postaci. Z jednej bowiem strony należy chroniąc interesy spółki zadbać o zachowanie poufności wiedzy, a z drugiej wypełnić obowiązek określony przepisem, który dotyczy każdego wkładu niepieniężnego.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest konieczność określenia, z jakiego rodzaju umową mamy mieć do czynienia. W literaturze przedmiotu przyjmuje się bowiem, że podstawowymi rodzajami umów dotyczących tego rodzaju wiedzy są: umowa know-how i umowa przeniesienia know-how. Różnica między nimi sprowadza się do tego, że umowa know-how daje możliwość czasowego korzystania z objętych tajemnicą informacji zgodnie z warunkami umowy, natomiast przeniesienie know-how powoduje przejście wszystkich uprawnień na nabywcę.
Poza prawidłowym opisem wkładu obowiązkiem wspólników i członków zarządu jest należyte określenie wartości aportu. Osoby te ponoszą bowiem odpowiedzialność w razie jej zawyżenia.
Wniesienie wkładu niepieniężnego, także w postaci know-how, wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Spółka z o.o. od początku ma obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości. Wynika z tego podstawowy obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem rozpoczęcia działalności, za co - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (u.r.) - uznaje się dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Wniesienie aportu powoduje taki obowiązek. Z chwilą podpisania umowy spółki powstaje bowiem spółka w organizacji, podmiot praw i obowiązków (art. 11 k.s.h.), któremu przysługują m.in. prawa majątkowe.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonej o przewidziane przepisem odpisy, z tym że odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w postaci aportu stanowiącego know-how nie uważa się za koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »