| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zmiany procedury cywilnej ważne w sprawach gospodarczych

Zmiany procedury cywilnej ważne w sprawach gospodarczych

Większe zdyscyplinowanie stron i ich pełnomocników w postępowaniu przed sądami gospodarczymi przewidują znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które zaczynają obowiązywać 20 marca 2007 r.

Przedsiębiorca według k.p.c.
 
Znowelizowane przepisy procedury cywilnej dają definicję przedsiębiorcy. W rozumieniu art. 4792 znowelizowanego k.p.c. jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje jednak zdolność prawną. Osoba taka lub jednostka powinna prowadzić we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zaliczane są osobowe spółki handlowe, czyli: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.
DEFINICJA USTAWOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Sądy gospodarcze rozpoznają sprawy ze stosunku spółki. Za sprawy gospodarcze zostały więc uznane sprawy wszystkich spółek handlowych i cywilnych, ale nie np. spółek wodnych, utworzonych na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm.). Skoro bowiem nie działają one po to, by osiągać zysk, to nie są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Od 20 marca 2007 r. sprawy ze stosunku spółki zostały rozszerzone o sprawy dotyczące odpowiedzialności członków organów spółki oraz likwidatorów.
 
Po zakończeniu działalności
 
Wraz z wejściem w życie nowelizacji zaczyna obowiązywać zasada, że zaprzestanie przez którąkolwiek ze stron prowadzenia działalności gospodarczej już po powstaniu sporu nie wyłącza rozpoznania go przez sąd gospodarczy. Nowy przepis art. 4791 par. 1 k.p.c. każe do końca osądzić spór, jeżeli wcześniej sprawa ta dotyczyła prowadzonej przez strony działalności gospodarczej. Do tej pory w takich przypadkach sąd musiał ocenić, czy w dacie wniesienia powództwa obie strony miały status przedsiębiorców. Po 20 marca 2007 r. o kwalifikacji sprawy do prowadzenia jej w trybie postępowania w sprawach gospodarczych zadecyduje fakt, czy stosunek prawny powstał w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie będzie natomiast sąd brał pod uwagę, czy pozew został wniesiony w momencie prowadzenia działalności gospodarczej.
Do tej pory nawet gdy spór miał charakter gospodarczy, ale w dacie złożenia pozwu jedna ze stron przestała już mieć status przedsiębiorcy, sąd gospodarczy przekazywał sprawę do wydziału cywilnego. Przyczyniało się to do przewlekłości postępowania. Po 20 marca 2007 r. sąd nie będzie musiał badać, czy strony jeszcze prowadzą przedsiębiorstwo.
 
Przed sądem rejonowym
 
Od 20 marca 2007 r. przestanie obowiązywać dotychczasowe brzmienie art. 4791 k.p.c. Zasadą będzie, że wszystkie sprawy gospodarcze przejmą sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądu antymonopolowego. W dalszym ciągu jednak sądy okręgowe będą rozpoznawały sprawy o prawa majątkowe o wartości przekraczającej 100 tys. zł (art. 17 pkt 4 k.p.c.).
Uchylony przepis przewidywał, że wszystkie sprawy gospodarcze, a więc również rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, należały do właściwości sądów okręgowych. Dopuszczał też wyjątki dla spraw, dla których była zastrzeżona właściwość sądu antymonopolowego. W praktyce zmiana spowoduje też przesunięcie dużej grupy spraw rozpoznawanych przez sądy gospodarcze o naruszenie zakłóconego posiadania między przedsiębiorcami.
W praktyce sądowej takie sprawy występują dość często i dotyczą np. pozbawienia jednego przedsiębiorcy przez drugiego dostępu do wspólnie zajmowanych pomieszczeń.
Po 20 marca 2007 r. nie ulegnie zmianie właściwość rzeczowa sądów gospodarczych w sprawach gospodarczych o charakterze niemajątkowym. Tak jak to było do tej pory, będą je rozpoznawały sądy okręgowe.
Do właściwości sądów okręgowych zostały też przekazane wszystkie sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o uchylenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które wprawdzie nie są osobami prawnymi, lecz ustawa przyznała im zdolność do czynności prawnych.
Zasada ta dotyczy np. uchwał w sprawie rozwiązania spółki, uchwał dotyczących podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku, uchwał o wyłączenie wspólnika spółki z o.o - przewiduje znowelizowany art. 17 k.p.c.
Pozwy w tego rodzaju sprawach będą więc wnoszone do sądów okręgowych bez względu na to, jaka byłaby wartość przedmiotu sporu.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK