| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Znaki towarowe są ważną częścią majątku przedsiębiorcy. Pozwalają też budować renomę przedsiębiorstwa. Dlatego nawet właściciele małych firm powinni zastanowić się, czy nie opłaca im się zainwestować w ochronę wartości, na które często pracowali latami, a które niezarejestrowane w Warszawie i w Alicante mogą być prawie bezkarnie używane przez konkurentów polskich lub zagranicznych.

Unieważnienie prawa ochronnego
 
Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Unieważnienie następuje zatem już po zarejestrowaniu znaku towarowego.
Niedopuszczalne jest wykazywanie, że unieważnienie prawa ochronnego powinno nastąpić:
- z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych czy majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez pięć kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, mając świadomość używania znaku, nie sprzeciwiał się temu;
- po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało na oznaczenie niemogące być znakiem towarowym lub niemające dostatecznych znamion odróżniających, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego;
- z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez pięć kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego uprawniony do znaku powszechnie znanego, mając świadomość jego używania, nie sprzeciwiał się temu.
Dopuszczalne jest unieważnienie znaku towarowego z uwagi na interes publiczny. W takim przypadku ze stosownym wnioskiem powinien wystąpić Prokurator Generalny RP lub prezes Urzędu Patentowego.
Unieważnienie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.
 
Opłaty
 
Postępowanie o zarejestrowanie znaku towarowego wiąże się z koniecznością uiszczania opłat, które zostały ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 90, poz. 1000).
 
Wspólnotowy znak towarowy
 
Możliwa jest jednorazowa rejestracja znaku towarowego dla całego obszaru Unii Europejskiej. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym (Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 in the Community trade mark), którego podstawę stanowi art. 308 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot Europejskich, zostało opracowane tak, by stworzyć właściwie funkcjonujący rynek, zapewniający warunki podobne do istniejących na rynku krajowym. Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy znak towarowy ma wspierać harmonijny rozwój działalności gospodarczej w całej Wspólnocie oraz ciągły i zrównoważony wzrost. W tym celu znaki towarowe pozwalające odróżniać towary i usługi w ten sam sposób w całej Wspólnocie powinny znaleźć się wśród instrumentów prawnych będących do dyspozycji przedsiębiorców. Rozporządzenie ustanowiło przepisy, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania wspólnotowe znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium Wspólnoty.
Prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje jednak ustawodawstw państw członkowskich. Nie ma powodów bowiem, by wymagać od wszystkich przedsiębiorców, by składali wnioski o rejestrację swoich znaków towarowych jako wspólnotowych. Zatem każdy przedsiębiorca może wybrać, czy chce skorzystać z ochrony znaku towarowego tylko we własnym państwie, czy na całym obszarze UE.
Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, ale pod warunkiem że takie oznaczenia umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Właścicielem wspólnotowego znaku towarowego może być obywatel państwa członkowskiego, obywatele innych państw stron Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, obywatele państw niebędących stronami Konwencji paryskiej, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę lub którzy posiadają rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terytorium Wspólnoty lub państwa będącego stroną Konwencji paryskiej, jak również obywatele innych państw niebędących stroną Konwencji paryskiej, lecz przyznających taką samą ochronę znaków towarowych jak swoim własnym obywatelom, i które w sytuacji kiedy obywatele państw członkowskich muszą przedłożyć dowód zarejestrowania znaku w państwie pochodzenia, uznaje zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy za taki dowód. Osoby te muszą jednak udowodnić, że znak towarowy, dla którego dokonano zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowany jest w państwie pochodzenia, chyba że znaki towarowe obywateli państw członkowskich są rejestrowane w danym państwie pochodzenia bez konieczności przedstawiania dowodu wcześniejszej rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego lub jako krajowego znaku towarowego w danym państwie członkowskim.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK