| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Rejestracja znaków towarowych i ich ochrona

Znaki towarowe są ważną częścią majątku przedsiębiorcy. Pozwalają też budować renomę przedsiębiorstwa. Dlatego nawet właściciele małych firm powinni zastanowić się, czy nie opłaca im się zainwestować w ochronę wartości, na które często pracowali latami, a które niezarejestrowane w Warszawie i w Alicante mogą być prawie bezkarnie używane przez konkurentów polskich lub zagranicznych.

Udzielenie prawa ochronnego
 
Udzielenie prawa ochronnego następuje na wniosek osoby upoważnionej, po złożeniu stosowanego zgłoszenia do Urzędu Patentowego, w którym, należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak jest przeznaczony. Zgłoszenie takie, na mocy par. 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych powinno zawierać w szczególności:
- podanie;
- dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
- oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
- pięć fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków, albo kompozycji kolorystycznej;
- dwie fotografie lub odbitki dodatkowo czarno-białe, w przypadkach znaków towarowych barwnych;
- dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej lub innego nośnika elektronicznego, zawierające nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego;
- dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole, symbole miast itp.;
- regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego;
- pełnomocnictwo, o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika.
Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony.
Zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 500 zł.
Po wpłynięciu zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Jeśli zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wzywa do ich uzupełnienia w formie postanowienia pod rygorem umorzenia postępowania, określając na to termin. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy sprawdzając, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku, może wezwać zgłaszającego do nadesłania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia. Może też wezwać do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia.
Skorzystanie przez zgłaszającego z uprzedniego pierwszeństwa wymaga złożenia przez niego stosownego oświadczenia oraz dołączenia dowodu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie, bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie.
Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia wyłącznie wtedy, kiedy ma to na celu usunięcie oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie możliwości wprowadzania poprawek nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony.
O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy ogłasza niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony. Mogą też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. W tym właśnie czasie osoby trzecie mogą podnosić, że np. zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do innego, na który udzielono prawa ochronnego lub do zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby, dla towarów identycznych lub podobnych. Argumentacja taka jest zasadna, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, polegające przede wszystkim na możliwości skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.
Po wpłynięciu zgłoszenia Urząd Patentowy bada, czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa ochronnego. Jeśli nie zostały spełnione, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego. Przed wydaniem takiej decyzji wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.
Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych, a jego udzielenie stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany przez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego znaczka R.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK